การนำทางโฟลเดอร์

เมื่อคุณใช้แท็บการจัดการ Console จะแสดงข้อมูลของโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ปัจจุบัน

การดูรายละเอียดเกี่ยวกับโฟลเดอร์:

คลิกที่ชื่อของโฟลเดอร์ แล้วคลิก มุมมอง ที่ด้านบนสุดของทรีการนำทาง รายละเอียดของโฟลเดอร์จะปรากฏในหน้าหลัก

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2013 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.