แท็บการจัดการ

แท็บการจัดการจะให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับโฟลเดอร์ปัจจุบันกับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น หากโฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้ึคือชิคาโก แท็บเหล่านี้จะเริ่มต้นโดยการแสดงข้อมูลของชิคาโกและโฟลเดอร์ย่อยใด ๆ เมื่อผู้ใช้นำทางไปยังโฟลเดอร์ย่อย แท็บจะแสดงข้อมูลสำหรับโฟลเดอร์ย่อย

แท็บการลงทะเบียน

แท็บ การลงทะเบียน ให้แผงที่แสดงรายการกฎการลงทะเบียนทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ แผงกฎการลงทะเบียนแสดงกฎการลงทะเบียนที่เชื่อมโยงกับโฟลเดอร์ที่มีการเลือกอยู่ในแผนผังการนำทางหรือโฟลเดอร์ย่อยภายใน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกฎการลงทะเบียน ให้ดูที่ การสร้างกฎการลงทะเบียนสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ

แท็บคลัง

แท็บ คลัง ให้แผงที่แสดงอุปกรณ์พกพาและกลุ่มของอุปกรณ์พกพาที่เชื่อมโยงกับขอบเขตหรือโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ปัจจุบัน

แท็บโปรไฟล์

แท็บ โปรไฟล์ จะให้แผงต่าง ๆ ที่แสดงรายการโปรไฟล์ที่ปรับใช้และโปรไฟล์ที่มีสำหรับโฟลเดอร์นั้น โปรไฟล์คือชุดรวมของการกำหนดค่าที่สามารถปรับใช้กับอุปกรณ์หรือเซิร์ฟเวอร์ได้ โปรไฟล์จะให้คุณจัดการการกำหนดค่าและการตั้งค่าโดยส่วนกลาง จากนั้นใช้การกำหนดค่าเหล่านั้นกับโฟลเดอร์ต่าง ๆ ตามที่จำเป็น แผงโปรไฟล์ที่ปรับใช้จะแสดงโปรไฟล์ที่ปรับใช้กับโฟลเดอร์อยู่ในปัจจุบันและชนิด สถานะ และลำดับความสำคัญของโปรไฟล์เหล่านั้น แผงโปรไฟล์ที่มีจะแสดงโปรไฟล์ทั้งหมดที่มีเพื่อปรับใช้กับโฟลเดอร์ปัจจุบันได้

สำหรับข้อมูลเรื่องการปรับใช้โปรไฟล์กับโฟลเดอร์ ให้ดู การปรับใช้โปรไฟล์กับโฟลเดอร์

โปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะนั้นไม่รวมอยู่ด้วย เฉพาะโปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะที่มีระดับความสำคัญสูงสุดเท่านั้นที่จะปรับใช้บนอุปกรณ์ โปรไฟล์ที่ปรับใช้ที่หรือใกล้กับโฟลเดอร์ของอุปกรณ์มากที่สุดจะมีระดับความสำคัญสูงกว่า

คุณสามารถเปลี่ยนระดับความสำคัญของโปรไฟล์ที่ปรับใช้ที่โฟลเดอร์ซึ่งมอบหมายโปรไฟล์เหล่านั้นได้

การเปลี่ยนระดับความสำคัญของโปรไฟล์ที่ปรับใช้:

1   ในแผงโปรไฟล์ที่ปรับใช้ ให้คลิก เปลี่ยนระดับความสำคัญ

หน้า เปลี่ยนระดับความสำคัญ จะปรากฏขึ้น

2  เปลี่ยนลำดับของโปรไฟล์ใหม่โดยการลากแล้วปล่อย

3  เมื่อคุณมอบหมายระดับความสำคัญเสร็จสิ้น ให้คลิก บันทึก

แท็บรายงาน

แท็บ รายงาน จะให้แผงต่าง ๆ ซึ่งอนุญาตให้คุณสร้างและใช้งานรายงานและดูผลลัพธ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและใช้งานรายงาน ให้ดูที่ รายงาน Avalanche

แท็บ Dashboard

แท็บ Dashboard ให้การรายงานทางด้านกราฟิกของข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในคลังของคุณ

เมนูเครื่องมือ

เมนู เครื่องมือ จะให้การเข้าถึงหน้าแจ้งเตือน การจัดการผู้ใช้ บันทึกการตรวจสอบ งานที่กำหนดเวลาไว้ แผนที่ ข้อมูลและการตั้งค่าระบบ สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับเมนูเครื่องมือ ให้ดู เครื่องมือ Console

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.