การจัดทำโปรไฟล์ซอฟต์แวร์

จัดทำโปรไฟล์ซอฟต์แวร์เพื่อกำหนดแนวทางและเมื่อแจกจ่ายหรืออัปเดตซอฟต์แวร์กับอุปกรณ์ AIDC หลังจากจัดทำโปรไฟล์ซอฟต์แวร์แล้ว ให้แก้ไขชื่อ สถานะและเกณฑ์การเลือก เพิ่มซอฟต์แวร์ไฟยังโปรไฟล์เพื่อให้ซอฟต์แวร์ถูกแจกจ่ายไปยังอุปกรณ์ในรูปแบบที่ควบคุมได้ ดูรายละเอียดการเพิ่มและกำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์ได้จาก การจัดการแพ็คเกจซอฟต์แวร์

เกณฑ์การเลือกเป็นตัวกำหนดอุปกรณ์ที่จะรับโปรไฟล์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์การเลือกสำหรับโปรไฟล์ซอฟต์แวร์เท่านั้นที่จะได้รับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในโปรไฟล์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์การสร้าง ให้ดูที่ การจัดทำเกณฑ์การเลือก

แผง ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต คือแผงที่คุณจะนำมาใช้เพื่อมอบหมายสิทธิในโปรไฟล์ให้กับผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิในโปรไฟล์นั้น สิ่งนี้จะอนุญาตให้คุณให้สิทธิ์ผู้ใช้สำหรับโปรไฟล์เฉพาะโปรไฟล์หนึ่ง ไม่ใช่ทุกโปรไฟล์ที่อยู่ในประเภทเฉพาะ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วจะไม่ปรากฏอยู่ในรายการผู้ใช้ที่มี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างผู้ใช้และการกำหนดสิทธิ์ ให้ดูที่ การจัดการบัญชีผู้ใช้ Console.

โฟลเดอร์ที่เลือกเมื่อคุณสร้างโปรไฟล์จะเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของโปรไฟล์

การจัดทำโปรไฟล์ซอฟต์แวร์:

1  จากแท็บ โปรไฟล์ คลิก โปรไฟล์ใหม่

2  กล่องโต้ตอบ โปรไฟล์ใหม่ จะปรากฏขึ้น คลิก ซอฟต์แวร์

3  หน้า รายละเอียดโปรไฟล์ใหม่ จะปรากฏขึ้น พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ในกล่องข้อความ ชื่อ

ชื่อโปรไฟล์ซอฟต์แวร์ต้องถูกต้องตามตัวพิมพ์และไม่ซ้ำกัน

4  เปิดใช้โปรไฟล์ตามความต้องการ

5  คลิก ตัวช่วยเรียกใช้ เพื่อใช้ Selection Criteria Builder ในการกำหนดว่าอุปกรณ์ใดที่โปรไฟล์ซอฟต์แวร์ใช้จัดการ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างและการใช้เกณฑ์การเลือก ให้ดูที่ การใช้เกณฑ์การเลือก

6  คลิก บันทึก

โปรไฟล์ซอฟต์แวร์จะถูกจัดทำและสามารถเปิดใช้หรือกำหนดค่าได้ตามต้องการ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.