การจัดการแพ็คเกจซอฟต์แวร์

แพ็คเกจซอฟต์แวร์เป็นชุดไฟล์แอพพลิเคชันที่อยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งครอบคลุมยูทิลิตี้ใช้งานเพื่อกำหนดค่าหรือจัดการแอพพลิเคชั่นจาก Avalanche Console แพ็คเกจซอฟต์แวร์ Avalanche มักมีเกณฑ์การเลือกเริ่มต้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้

แถบคำสั่ง แพ็คเกจซอฟต์แวร์ในหน้ารายละเอียดโปรไฟล์ซอฟต์แวร์ใช้เพื่อเพิ่มและกำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ซอฟต์แวร์ คุณสามารถเปิดใช้แพ็คเกจ กำหนดค่าการเปิดใช้งานและแจกจ่ายแพ็คเกจ และใช้ยูทิลิตี้แพ็คเกจเพื่อกำหนดค่า

หากต้องการใช้ยูทิลิตี้แพ็คเกจเพื่อกำหนดค่าแพ็คเกจจาก Web Cosole คุณจะต้องติดตั้ง JRE ล่าสุดไว้ในคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ Web Console Avalanche จะดาวน์โหลดยูทิลิตี้กำหนดค่าไปยังคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าแพ็คเกจ จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังแพ็คเกจเซิร์ฟเวอร์โครงข่าย

นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูแพ็คเกจที่ปัจจุบันเชื่อมโยงอยู่กับโปรไฟล์ซอฟต์แวร์ของคุณ รายละเอียดต่อไปนี้จะมีการแสดงในแถบคำสั่ง แพ็คเกจซอฟต์แวร์:

ฟิลด์

คำอธิบาย

ชื่อแพ็คเกจ

แสดงชื่อแพ็คเกจซอฟต์แวร์

Configure

แสดงวันที่ เวลาและผู้ใช้สำหรับส่วนกำหนดค่าแพ็คเกจล่าสุด

สถานะ

แสดงสถานะการเปิด/ปิดใช้งานแพ็คเกจซอฟต์แวร์

ชนิด

แสดงประเภทแพ็คเกจซอฟต์แวร์ แพ็คเกจซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้:

ควบคุม แพ็คเกจใช้ภายในเฉพาะสำหรับ Avalanche Console โปรไฟล์เครือข่ายเป็นตัวอย่างของแพ็คเกจควบคุม

แอพพลิเคชัน แพ็คเกจที่ติดตั้งแอพพลิเคชันที่สามารถเรียกใช้จากหน้าจอเมนูแอพพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวอย่างแพ็คเกจแอพพลิเคชัน เช่น ไคลเอนต์ Telnet

Support แพ็คเกจนำส่งไฟล์โดยไม่มีการเพิ่มรายการใหม่ ๆ ไปยังหน้าจอเมนูแอพพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวอย่างแพ็คเกจบริการรองรับ เช่น แพ็คเกจที่ทำหน้าที่อัปเดตไฟล์ที่มีอยู่เดิม

เรียกใช้อัตโนมัติ แพ็คเกจเหล่านี้จะเรียกใช้อัตโนมัติหลังดาวน์โหลด แต่จะไม่ปรากฏขึ้นที่รายการแอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Enabler Update Kit เป็นตัวอย่างของแพ็คเกจเรียกใช้งาน

Version

แสดงเวอร์ชั่นแพ็คเกจซอฟต์แวร์

Title

แสดงชื่อแพ็คเกจซอฟต์แวร์

Vendor

แสดงผู้จัดหาแพ็คเกจซอฟต์แวร์

การเพิ่มแพ็คเกจซอฟต์แวร์

การจัดทำแพ็คเกจซอฟต์แวร์ใหม่

การจัดทำแพ็คเกจ CAB หรือ MSI

การคัดลอกแพ็คเกจซอฟต์แวร์

การกำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์ผ่านยูทิลิตี้

การกำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้งแบบหน่วงเวลา

การแจกจ่ายแพ็คเกจแบบ Peer-to-Peer

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.