การกำหนดค่าการทำงานของหน้าการแจ้งเตือน

หน้า ค่าปรับตั้งระบบ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีการที่หน้า แจ้งเตือน ใช้เพื่อจัดการและจัดแสดงส่วนการแจ้งเตือนต่าง ๆ คุณสามารถกำหนดค่าต่อไปนี้

จำนวนวันที่จัดแสดงการแจ้งเตือนในแถบคำสั่ง การแจ้งเตือนปัจจุบัน

จำนวนการแจ้งเตือนที่จะจัดแสดง

การกำหนดค่าการทำงานของแถบ การแจ้งเตือน:

1  คลิก เครื่องมือ > ค่าติดตั้งระบบ

2  หน้า ค่าติดตั้งระบบ จะปรากฏขึ้น

ค่าการแจ้งเตือน

3  จาก ค่าการแจ้งเตือน ใช้ช่อง จำนวนวันแสดงการแจ้งเตือน และ จำนวนการแจ้งเตือนที่จัดแสดง เพื่อกำหนดค่าการแจ้งเตือน

4  บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หน้า แจ้งเตือน จะอัพเดตข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำหนดไว้

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.