แถบการจัดการ

แถบการจัดการจะให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับโฟลเดอร์ปัจจุบันกับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น หากโฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้ึคือชิคาโก แถบเหล่านี้จะเริ่มต้นโดยการแสดงข้อมูลของชิคาโกและโฟลเดอร์ย่อยใด ๆ เมื่อผู้ใช้นำทางไปยังโฟลเดอร์ย่อย แถบจะแสดงข้อมูลสำหรับโฟลเดอร์ย่อย

แถบการลงทะเบียน

แถบ การลงทะเบียน จะให้แถบคำสั่งที่แสดงรายการกฎการลงทะเบียนทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ แถบคำสั่งกฎการลงทะเบียนจะแสดงกฎการลงทะเบียนที่เชื่อมโยงกับโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ในแผนผังการนำทางหรือโฟลเดอร์ย่อยใด ๆ ภายใน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกฎการลงทะเบียน ให้ดูที่ การสร้างกฎการลงทะเบียนสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ

แถบคลัง

แถบ คลัง จะให้แถบคำสั่งที่แสดงอุปกรณ์เคลื่อนที่และกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมโยงกับขอบเขตหรือโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน

แถบโปรไฟล์

แถบ โปรไฟล์ จะให้แถบคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงรายการโปรไฟล์ที่ปรับใช้และโปรไฟล์ที่มีสำหรับโฟลเดอร์นั้น โปรไฟล์คือชุดรวมของการกำหนดค่าที่สามารถปรับใช้กับอุปกรณ์หรือเซิร์ฟเวอร์ได้ โปรไฟล์จะให้คุณจัดการการกำหนดค่าและค่าติดตั้งโดยส่วนกลาง จากนั้นใช้การกำหนดค่าเหล่านั้นกับโฟลเดอร์ต่าง ๆ ตามที่จำเป็น แถบคำสั่งโปรไฟล์ที่ปรับใช้จะแสดงโปรไฟล์ที่ปรับใช้กับโฟลเดอร์อยู่ในปัจจุบันและชนิด สถานะ และลำดับความสำคัญของโปรไฟล์เหล่านั้น แถบคำสั่งโปรไฟล์ที่มีจะแสดงโปรไฟล์ทั้งหมดที่มีเพื่อปรับใช้กับโฟลเดอร์ปัจจุบันได้

สำหรับข้อมูลเรื่องการปรับใช้โปรไฟล์กับโฟลเดอร์ ให้ดู การปรับใช้โปรไฟล์กับโฟลเดอร์

โปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะไม่ได้แยกต่างหาก แต่ payload บางส่วนจะแยกต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะ ให้ดูที่ การจัดการโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะ

คุณสามารถเปลี่ยนระดับความสำคัญของโปรไฟล์ที่ปรับใช้ที่โฟลเดอร์ซึ่งมอบหมายโปรไฟล์เหล่านั้นได้

การเปลี่ยนระดับความสำคัญของโปรไฟล์ที่ปรับใช้:

1   ในแถบคำสั่งโปรไฟล์ที่ปรับใช้ ให้คลิก เปลี่ยนระดับความสำคัญ

หน้า เปลี่ยนระดับความสำคัญ จะปรากฏขึ้น

2  เปลี่ยนลำดับของโปรไฟล์ใหม่โดยการลากแล้วปล่อย

3  เมื่อคุณมอบหมายระดับความสำคัญเสร็จสิ้น ให้คลิก บันทึก

แถบรายงาน

แถบ รายงาน จะให้แถบคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งอนุญาตให้คุณสร้างและใช้งานรายงานและดูผลลัพธ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและใช้งานรายงาน ให้ดูที่ รายงาน Avalanche

แถบแดชบอร์ด

แถบแดชบอร์ดให้การรายงานทางด้านกราฟิกของข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในคลังของคุณ

เมนูเครื่องมือ

เมนู เครื่องมือ จะให้การเข้าถึงหน้าแจ้งเตือน, การจัดการผู้ใช้, บันทึกการตรวจสอบ, งานที่กำหนดเวลาไว้, แผนที่, ข้อมูลระบบและค่าติดตั้ง สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับเมนูเครื่องมือ ให้ดู เครื่องมือคอนโซล

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.