การดูบันทึกการตรวจสอบ

บันทึกการตรวจสอบจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่ทำจากคอนโซล Avalanche ในส่วนของการรวบรวมข้อมูล บันทึกการตรวจสอบจะตรวจชื่อผู้ใช้และที่อยู่ IP สำหรับแต่ละเหตุการณ์ที่บันทึก วันที่และเวลาของกิจกรรมของคอนโซล และคำอธิบายของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีเพียงผู้ใช้ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถกำหนดค่าและดูบันทึกการตรวจสอบได้

หากต้องการ ให้เลือกเกณฑ์เพื่อกรองเหตุการณ์ที่บันทึก เพื่อให้คุณสามารถดูบันทึกทั้งหมดหรือแค่รายการเฉพาะชนิดได้

การดูบันทึกการตรวจสอบ:

1  คลิก เครื่องมือ > บันทึกการตรวจสอบ

หน้า บันทึกการตรวจสอบ จะปรากฏขึ้น

2  เลือกตัวกรองหนึ่งหรือหลายตัวที่คุณต้องการใช้:

ในการกรองเหตุการณ์ตามวันที่ ให้เปิดใช้งาน ช่วงวันที่ และใช้ปุ่มปฏิทินเพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด

ในการกรองเหตุการณ์ตามที่อยู่ IP ให้เปิดใช้งาน ช่วง IP และกรอกช่วงของที่อยู่ที่คุณต้องการดู

ในการกรองเหตุการณ์ตามชนิด ให้เปิดใช้งาน ชนิดกิจกรรม และเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับกิจกรรมที่คุณต้องการดู

ในการกรองเหตุการณ์ตามชื่อผู้ใช้ ให้เปิดใช้งาน ชื่อผู้ใช้ และเลือกชื่อผู้ใช้จากส่วนแสดงเมนู

3  คลิก ปรับใช้ตัวกรอง เพื่ออัพเดตรายการตามตัวกรองของคุณ

เหตุการณ์ทั้งหมดที่ตรงกับตัวกรองจะปรากฏในรายการ

4  หากคุณต้องการลบรายการทั้งหมดในบันทึกการตรวจสอบ ให้คลิก ล้างบันทึก ในมุมด้านบนซ้าย นี่จะเป็นการลบบันทึกทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลและเก็บข้อมูลถาวรในไฟล์ .csv ในไดเรคทอรี่สำรองข้อมูล

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.