การจัดการสิทธิ์ใช้งานแอพพลิเคชัน VPP

ใน Avalanche Console คุณสามารถเปิดใช้งานการผสานการทำงาน VPP ของ Apple เพื่อดูและจัดการวิธีการแจกจ่ายสิทธิ์ใช้งานที่ซื้อทั้งหมดของคุณ Avalanche อนุญาตให้คุณระบุจำนวนของสิทธิ์ใช้งานทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน อุปกรณ์หรือผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ใช้งาน และจำนวนของสิทธิ์ใช้งานที่ใช้งานได้ที่เหลืออยู่

เมื่อสิทธิ์ใช้งานถูกใช้กับอุปกรณ์ของผู้ใช้ผ่านเพย์โหลดของซอฟต์แวร์และมีการเชื่อมโยงกับบัญชี Apple ID ของอุปกรณ์ สิทธิ์ใช้งานจะปรากฏบนรายการแอพพลิเคชันที่ซื้อของคุณ จากนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ iOS อื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณใช้ Apple ID นั้นด้วย แม้ว่าอุปกรณ์จะไม่ได้จัดการโดย Avalanche ก็ตาม

การจัดการสิทธิ์ใช้งานแอพพลิเคชันจาก Avalanche:

1  จาก Avalanche Console คลิกที่ เครื่องมือ > Apple VPP

2  ป้อนโทเค็นโปรแกรมจัดซื้อจำนวนมากของ Apple ของคุณ หากคุณไม่เคยลงทะเบียนใน Apple VPP เพื่อรับโทเค็นมาก่อน ให้ดูที่ โปรแกรมการปรับใช้ของ Apple

การซื้อสิทธิ์ใช้งานแอพพลิเคชันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Apple ID ของคุณจะแสดงด้านล่าง

3  ไปยังหน้าจอคลัง

4  คลิก การนำความต้องการไปใช้ และคลิก เสร็จสิ้น เพื่อใช้การตั้งค่า VPP กับเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ การปรับใช้จะต้องทำเฉพาะเมื่อคุณแก้ไขโทเค็น VPP เท่านั้น

คำขอลงทะเบียน VPP จะมีการใช้งานกับอุปกรณ์ iOS ที่ลงทะเบียนทั้งหมด

ใน Avalanche Console การคลิกที่ชื่อของแอพพลิเคชันจะแสดงข้อความโต้ตอบที่แสดงรายการสิทธิ์ใช้งานทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สิทธิ์ใช้งานแต่ละอันจะระบุอุปกรณ์ที่มีการกำหนดให้ใช้งานด้วยโดยใช้ชื่ออุปกรณ์สำหรับการลงทะเบียนกลุ่มหรือบัญชีผู้ใช้สำหรับ LDAP

ในการแจกจ่ายสิทธิ์ใช้งานไปยังอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน ให้ดูที่ เพย์โหลดของซอฟต์แวร์ (Android/iOS/Windows Phone) ในการเพิกถอนสิทธิ์ใช้งาน ให้ดูที่ การเพิกถอนสิทธิ์ใช้งาน VPP คืนจากอุปกรณ์

การลงทะเบียนอุปกรณ์ iOS ใน VPP:

1  หลังจากใช้งานการตั้งค่า VPP แล้ว อุปกรณ์ iOS ที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะได้รับข้อความแจ้งว่า อนุญาตการกำหนดแอพพลิเคชันและสมุดหรือไม่ คุณต้องยอมรับข้อความแจ้งนี้และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID ของอุปกรณ์คุณ เพื่อรับสิทธิ์ใช้งาน VPP บนอุปกรณ์

2  แตะ ดำเนินการต่อ

3  แตะ ลงชื่อเข้าใช้

4  ป้อนรหัสผ่านบัญชี Apple ID ของคุณ

5  หลังหน้าจอข้อกำหนด & เงื่อนไข ให้แตะ ตกลง เพื่อทำการลงทะเบียนอุปกรณ์สำหรับการจัดการ VPP ให้เสร็จ

ตอนนี้ Avalanche สามารถแจกจ่ายและเพิกถอนสิทธิ์แอพพลิเคชันได้บนอุปกรณ์ iOS ไอคอนเว็บลิงก์การลงทะเบียน VPP จะมีการติดตั้งบนหน้าจอของอุปกรณ์ของคุณด้วย หากคุณแตะ ยกเลิก เมื่อได้รับข้อความแจ้งครั้งแรกแทนที่จะแตะ ดำเนินการต่อ คุณจะต้องเรียกใช้งานการลงทะเบียน VPP เพื่อทำให้กระบวนการลงทะเบียนสำหรับอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์บางตัวที่ใช้งาน iOS 7.0 อาจไม่ได้รับข้อความแจ้งตอนเริ่มต้นและจะต้องใช้งานลิงก์การลงทะเบียน VPP เพื่อทำให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จ เมื่อคุณลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณสำเร็จ คุณสามารถลบไอคอนนี้ได้

6  เมื่อแอพพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์ใช้งานมีการนำมาใช้งานกับอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน ให้แตะ ติดตั้ง เพื่อติดตั้งเพย์โหลดของแอพพลิเคชัน การติดตั้งจะไม่เรียกเก็บเงินจากบัญชี Apple ID ของอุปกรณ์

ในแต่ละครั้งที่แอพพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์ใช้งานมีการนำมาใช้งาน คุณจะได้รับข้อความแจ้งจากอุปกรณ์ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ การลงชื่อเข้าใช้มีความจำเป็นเพื่อระบุสิทธิ์ใช้งานขององค์กรทั้งหมดที่มีการติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ และเพื่อเพิ่มสิทธิ์เหล่านั้นไปยังรายการแอพพลิเคชันที่ซื้อของคุณ การลงชื่อเข้าใช้นี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ Avalanche ในการเข้าถึงบัญชี Apple ID ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ iOS ดังนั้นคุณสามารถใช้งานบัญชีส่วนตัวได้ หากจำเป็น

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.