การใช้สแกนเพื่อกำหนดค่า

หากติดตั้ง Enabler ไว้บนอุปกรณ์ AIDC กับตัวสแกน ให้กำหนดค่า Enabler โดยการแสกน ID บาร์โค้ดของบริษัท บาร์โค้ดจะตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ Avalanche และ ID บริษัทสำหรับอุปกรณ์ คุณสามารถพิมพ์บาร์โค้ดของ ID บริษัทจากหน้าบัญชีของฉันในคอนโซล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการพิมพ์บาร์โค้ด ID บริษัท ให้ดูที่ การจัดการบัญชีของคุณ

บาร์โค้ดไม่มีรหัสผ่านการรับรองความถูกต้องของอุปกรณ์ หากคุณตั้งค่ารหัสผ่านการรับรองความถูกต้องของอุปกรณ์เมื่อคุณได้ลงทะเบียน ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องระบุรหหัสผ่านในครั้งแรกที่ Enabler เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Avalanche หลังจากการเชื่อมต่อครั้งแรกได้ถูกสร้างขึ้น ผู้ใช้เพียงแค่ระบุรหัสผ่านหากผู้ใช้คอนโซลเปลี่ยนรหัสผ่าน

ในการกำหนดค่า Enabler ที่ถูกติดตั้งโดยใช้การสแกนเพื่อกำหนดค่า:

1  จาก Enabler ให้คลิก ไฟล์ > สแกนกำหนดค่า

หน้าต่างโต้ตอบ สแกนส่วนกำหนดค่า จะปรากฏขึ้น

2  การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้แสกนบาร์โค้ด

กล่องข้อความ ที่เหลืออยู่ จะแสดงตัวเลขของบาร์โค้ดซึ่งยังจำเป็นต้องสแกน กล่องข้อความ ถูกสแกนแล้ว จะแสดงตัวเลขของบาร์โค้ดที่ถูกสแกนแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณมี 10 บาร์โค้ดในการสแกนและคุณสแกนหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองแล้ว กล่องข้อความ ถูกสแกนแล้ว จะแสดง 1, 2 และกล่องข้อความ ที่เหลืออยู่ จะแสดง 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

เมื่อบาร์โค้ดถูกแสกน กล่องข้อความจะปิดและอุปกรณ์เคลื่อนที่จะถูกกำหนดค่าด้วยค่าติดตั้งที่อยู่ในบาร์โค้ด

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.