การจัดทำเกณฑ์การเลือก

เรียกใช้ ตัวสร้างเกณฑ์การเลือก ได้จากส่วนต่าง ๆ ในคอนโซล Avalanche รวมทั้งโปรไฟล์เครือข่าย โปรไฟล์ซอฟต์แวร์ และกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรียกใช้ ตัวสร้างเกณฑ์การเลือก โดยคลิกที่ปุ่ม เรียกใช้ตัวช่วยดำเนินการ

ใน ตัวสร้างเกณฑ์การเลือก คุณสามารถจัดทำเกณฑ์การเลือกได้โดยเลือกหรือพิมพ์ชุดอักขระทีละรายการ ชุดอักขระดังกล่าวประกอบไปด้วย:

ตัวแปรในการเลือก เช่น ชื่อรุ่น หรือ ชื่อแป้นพิมพ์ Avalanche จำหน่ายพร้อมกับรายการตัวแปรเริ่มต้น หรือคุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติกำหนดเองเป็นตัวแปรในการเลือกได้เช่นกัน

ตัวสั่งการ เช่น และ (&) กับ หรือ (|) ใช้เพื่อกำหนดค่าสำหรับตัวแปรการเลือก หรือเพื่อรวมตัวแปรหลายตัว แนะนำให้ใช้วงเล็บช่วยเมื่อมีตัวสั่งการหลายตัว สามารถซ้อนวงเล็บได้

ค่าจริงที่กำหนดให้กับตัวแปรการเลือกแต่ละตัว ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดค่า 6840 ให้กับตัวแปร ชื่อรุ่น โดยกำหนดชุดอักขระ ชื่อรุ่น = 6840 คุณกำลังจำกัดแพ็คเกจหรือโปรไฟล์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่รุ่น 6840

การจัดทำเกณฑ์การเลือก:

1  เรียกใช้ ตัวสร้างเกณฑ์การเลือก

ตัวสร้างเกณฑ์การเลือก

2  จากส่วนแสดงรายการ เลือกคุณสมบัติ จากนั้นคลิก แทรก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติได้จาก ตัวแปรในการเลือก

3  เลือกปุ่มสั่งการที่มีใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสั่งการได้จาก ตัวสั่งการ

4  พิมพ์ค่าคุณสมบัติที่คุณเลือก

5  สำหรับองค์ประกอบเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่คุณต้องการเพิ่มในชุดอักขระเกณฑ์การเลือก ให้ทวนซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้

เนื่องจากชุดอักขระเกณฑ์การเลือกแบบยาวมีความซับซ้อน ขอแนะนำให้จำกัดเกณฑ์การเลือกไว้ที่ตัวแปรเพียง 20 ตัวหรือน้อยกว่า

6  คลิก ยืนยัน เพื่อตรวจสอบว่า Avalanche ยอมรับเกณฑ์ดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ การดูรายการของอุปกรณ์ที่ตรงกับเกณฑ์ ให้คลิก แสดงอุปกรณ์

สามารถใช้โปรไฟล์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติกำหนดเองให้กับอุปกรณ์ของคุณ คุณสมบัติกำหนดเองหรือคุณสมบัติใช้งานที่มีอยู่ในอุปกรณ์สามารถใช้สำหรับเกณฑ์การเลือกได้ ใช้คุณสมบัติเป็นตัวแปรการเลือกโดยเพิ่มคุณสมบัติไปยัง ตัวสร้างเกณฑ์การเลือก

ไม่อนุญาตให้ใช้ดอกจันเป็นชื่อคุณสมบัติหรือค่า เนื่องจากจะใช้เป็นสัญลักษณ์แทน

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.