การเพิ่มแพ็คเกจซอฟต์แวร์

หลังจากจัดทำและปรับใช้โปรไฟล์ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ AIDC แล้ว ให้เพิ่มแพ็คเกจซอฟต์แวร์ไปยังโปรไฟล์ดังกล่าว คุณสามารถใช้โปรไฟล์ซอฟต์แวร์เพื่อกำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์ เปิดใช้งานแพ็คเกจ จากนั้นปรับใช้แพ็คเกจกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่กำหนด

ตัวช่วยเพิ่มซอฟต์แวร์อุปกรณ์ ใช้เพื่อเพิ่มแพ็คเกจ เปิดใช้งานแพ็คเกจ คัดลอกแพ็คเกจที่เพิ่มไปยังโปรไฟล์อื่นแล้ว หรือจัดทำแพ็คเกจซอฟต์แวร์กำหนดเอง ก่อนจัดทำแพ็คเกจกำหนดเอง คุณจะต้องทราบตำแหน่งของไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการรวมไว้

หากต้องการใช้ยูทิลิตี้แพ็คเกจเพื่อกำหนดค่าแพ็คเกจ คุณจะต้องติดตั้ง JRE ล่าสุดไว้ในคอมพิวเตอร์ที่จะใช้คอนโซลเว็บ

คำแนะนำต่อไปนี้ระบุรายละเอียดในการเพิ่มแพ็คเกจ Avalanche (.ava) ไปยังโปรไฟล์ซอฟต์แวร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแพ็คเกจกับไฟล์ .cab หรือ .msi ได้จาก การใช้แพ็คเกจ CAB หรือ MSI ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแพ็คเกจใหม่โดยใช้ไฟล์ที่มีนามสกุลอื่นได้จาก การจัดทำแพ็คเกจซอฟต์แวร์ใหม่

การเพิ่มแพ็คเกจซอฟต์แวร์:

1  จากแถบคำสั่งโปรไฟล์ที่ใช้ได้ในแถบ โปรไฟล์ คลิกที่โปรไฟล์ซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการแก้ไข

2  หน้ารายละเอียดโปรไฟล์ซอฟต์แวร์จะปรากฏขึ้น จากแถบคำสั่ง แพ็คเกจซอฟต์แวร์ คลิกเลือก ใหม่

3  ตัวช่วยแพ็คเกจซอฟต์แวร์ จะปรากฏขึ้น เลือก ติดตั้งซอฟต์แวร์ Avalanche

4  คลิก เลือกแพ็คเกจ เพื่อเรียกค้นไปยังตำแหน่งแพ็คเกจซอฟต์แวร์ หลังจากเลือกไฟล์ คลิกที่ เปิด

5  จาก ตัวช่วยแพ็คเกจซอฟต์แวร์ คลิกเลือก ถัดไป

6  ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานจะปรากฏขึ้น ตอบรับข้อตกลงสิทธิ์ใช้งาน จากนั้นคลิก ถัดไป

7  บันทึกไฟล์แพ็คเกจเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น คลิก ถัดไป

8  หน้า กำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์ จะปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดใช้แพ็คเกจได้ทันทีที่ต้องการ

9  คลิก เสร็จสิ้น เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

หากคุณต้องการเปิดใช้แพ็คเกจซอฟต์แวร์ในภายหลัง ให้ไปที่หน้าโปรไฟล์ซอฟต์แวร์ จากนั้นคลิกที่ ปิดใช้งาน ในคอลัมน์สถานะสำหรับแพ็คเกจที่คุณต้องการเปิดใช้

หลังจากกำหนดค่าและเปิดใช้แพ็คเกจซอฟต์แวร์แล้ว คุณสามารถปรับใช้โปรไฟล์ซอฟต์แวร์ดังกล่าว จากนั้นแพ็คเกจจะถูกแจกจ่ายไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่กำหนดที่เข้าหลักเกณฑ์การเลือก

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.