การยกเลิกการติดตั้ง Avalanche

คุณสามารถเรียกใช้งานยูทิลิตี้การยกเลิกการติดตั้ง Avalanche ได้จากแถบคำสั่งการควบคุม Windows หรือจากเมนู โปรแกรม

ยูทิลิตี้การยกเลิกการติดตั้งจะไม่ลบฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์การควบคุมระยะไกลออก คอมโพเนนต์การควบคุมระยะไกลมียูทิลิตี้แยกต่างหากสำหรับการยกเลิกการติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู คู่มือผู้ใช้การควบคุมระยะไกล ในการยกเลิกการติดตั้งคอมโพเนนต์ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่แยกจากกัน ให้ใช้ยูทิลิตี้การยกเลิกการติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ที่อุปกรณ์แต่ละตัวมีการติดตั้ง

หากคุณยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งเซิร์ฟเวอร์องค์กรใหม่ (บนระบบเดียวกัน) โดยไม่ยกเลิกการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์จะถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติและปรากฏในขอบเขต ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้กำหนด หากคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์องค์กรบนระบบอื่น เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์จะไม่ถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการติดตั้ง Avalanche:

1  จากเมนู เริ่มต้น ให้เลือก การตั้งค่า > แถบคำสั่งควบคุม > เพิ่มหรือลบโปรแกรม > Wavelink Avalanche และคลิก เปลี่ยน/ลบ

-หรือ-

จากเมนู เริ่มต้น ให้เลือก โปรแกรม > Wavelink Avalanche > ยกเลิกการติดตั้ง Avalanche

ตัวช่วยยกเลิกการติดตั้ง จะปรากฏขึ้น

2  ปฏิบัติตามการแจ้งของตัวช่วย ตามสิ่งที่คุณต้องการลบ เมื่อกระบวนการยกเลิกการติดตั้งเริ่มต้น อย่าเลือกหยุดเนื่องจากจะทำให้การติดตั้ง Avalanche ใหม่ไม่สามารถทำงานได้

เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ Avalanche และคอมโพเนนต์ที่เลือกใด ๆ จะถูกลบจากระบบของคุณ กระบวนการนี้จะไม่ลบไดเร็กทอรี่โฟลเดอร์ที่สร้างโดยการติดตั้ง Avalanche เริ่มแรกใด ๆ ที่มีอยู่

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.