การเตรียมติดตั้ง Avalanche

Avalanche ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานบนการกำหนดค่าเครือข่ายต่าง ๆ ที่หลากหลาย ชนิดของอุปกรณ์ที่คุณต้องการจัดการ การตั้งค่าเครือข่ายของคุณ และระบบการจัดการฐานข้อมูลที่คุณเลือกใช้จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณควรติดตั้ง Avalanche เวอร์ชั่นใด

Avalanche ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ที่จำเป็นทั้งหมดในการจัดการทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อัจฉริยะ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบรวมศูนย์หรือแบบแจกจ่าย กระบวนการติดตั้ง Avalanche อนุญาตให้คุณติดตั้งคอมโพเนนต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันหรือติดตั้งทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเพื่อการจัดการอุปกรณ์ที่ง่ายขึ้น

ใช้ข้อความต่อไปนี้เพื่อช่วยตัดสินใจว่าควรใช้ Avalanche เวอร์ชั่นใด:

หากคุณวางแผนที่จะจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณ์อัจฉริยะเฉพาะในตำแหน่งเดียว ให้ติดตั้ง Avalanche และเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ของ Avalanche บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

หากคุณวางแผนที่จะจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ในหลายตำแหน่ง ให้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่แยกกันจากเซิร์ฟเวอร์องค์กร Avalanche

หากคุณวางแผนที่จะจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ในตำแหน่งเดียวหรือใช้งานในหลายตำแหน่ง คุณมีตัวเลือกในการใช้ Avalanche SaaS Avalanche SaaS คือบริการซอฟต์แวร์ที่ให้บริการโดย Wavelink ด้วย Avalanche SaaS เซิร์ฟเวอร์จะถูกติดตั้งและดูแลโดย Wavelink สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Avalanche SaaS ให้ดูที่เว็บไซต์ Wavelink หรือติดต่อฝ่ายขายของ Wavelink

ดูเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Avalanche:

ความต้องการของระบบ Avalanche 6.1

การติดตั้ง Avalanche

กระบวนการอัพเกรด Avalanche

การเปิดใช้งานการสื่อสารที่ปลอดภัย

การยกเลิกการติดตั้ง Avalanche

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.