การกำหนดค่าแพ็คประสิทธิภาพ (Android/iOS)

เพย์โหลดการกำหนดค่าแพ็คประสิทธิภาพอนุญาตให้คุณแจกจ่ายชุดของแป้นพิมพ์ไปยังอุปกรณ์เพื่อใช้งานบนการจำลองจุดเชื่อมต่อของ Wavelink แป้นพิมพ์แบบกำหนดเองที่รวมอยู่ในเพย์โหลดนี้จะถูกใช้แทนแป้นพิมพ์ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ คุณสามารถเชื่อมโยงแป้นพิมพ์บางอันกับโปรไฟล์โฮสต์ในการจำลองจุดเชื่อมต่อผ่าน เพย์โหลดของการกำหนดค่าโปรไฟล์โฮสต์ TE (Android/iOS)

คุณสามารถใช้เพย์โหลดการกำหนดค่าแพ็คประสิทธิภาพได้หนึ่งอันเท่านั้นต่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่อง

เพย์โหลดนี้มีตัวเลือกต่อไปนี้:

ชื่อเพย์โหลด

ชื่อของเพย์โหลด

ไฟล์ชุด

ไฟล์แป้นพิมพ์ .zip ที่ส่งออกจากแพ็คประสิทธิภาพของ Wavelink เมื่อส่งออกแป้นพิมพ์ แพ็คประสิทธิภาพจะรวบรวมไฟล์แป้นพิมพ์ .xml เป็นชุดกับสคริปต์ ภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์นั้น ไฟล์ .zip จะต้องประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดจึงจะสามารถโหลดแป้นพิมพ์ได้สำเร็จสมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แพ็คประสิทธิภาพ ให้ดูที่เว็บไซต์ของ Wavelink

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.