เพย์โหลดของ VPN (iOS)

เพย์โหลดของ VPN จะเตรียมใช้งานอุปกรณ์ด้วยค่้าติดตั้งเพื่อเชื่อมต่อกับ VPN สิ่งนี้รวมถึงตัวเลือกในการกำหนดค่าชนิดการเชื่อมต่อ ข้อมูลประจำตัวหรือใบรับรองการรับรองความถูกต้อง การตั้งค่า VPN เพื่อเปิดใช้งานตามความต้องการ และการใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีสำหรับการเชื่อมต่อ

คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งแอพพลิเคชันการรับรองความถูกต้องหรือไคลเอ็นต์ที่ระบุเฉพาะถึงชนิด VPN ของคุณบนอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับ VPN ใช้เพย์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อส่งแอพพลิเคชัน VPN ที่เกี่ยวข้องไปยังอุปกรณ์

เพย์โหลดของ VPN อาจมีตัวเลือกต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของการเชื่อมต่อ:

Closedการตั้งค่าโปรไฟล์

Closedการรับรองความถูกต้อง

Closedการตั้งค่าพร็อกซี

ในการเพิ่มข้อมูลไปยังตารางในตัวเลือกเพย์โหลด ให้คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มระเบียนใหม่ คลิกที่ไอคอนในคอลัมน์ แก้ไข จากนั้นเปลี่ยนค่าในตาราง

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.