เพย์โหลดของการกำหนดค่าโปรไฟล์โฮสต์ Velocity (Android)

เพย์โหลดของการกำหนดค่าโปรไฟล์โฮสต์ TE จะส่งโปรไฟล์โฮสต์ไปยังไคลเอ็นต์ Velocity ที่ติดตั้งในอุปกรณ์อัจฉริยะ เพย์โหลดสามารถปรับใช้กับโฟลเดอร์ที่มีทั้งอุปกรณ์ Android และ iOS ได้ แต่ตัวเลือกบางอันจะไม่รองรับในแพลตฟอร์มทั้งสองอัน

เพย์โหลดของการกำหนดค่าโปรไฟล์โฮสต์ Velocity มีตัวเลือกต่อไปนี้:

Closedการตั้งค่าโฮสต์

Closedการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

Closedพร็อกซี

Closedเซสชั่น เปิดใช้อัตโนมัติ

Closedรายชื่อการใส่เว็บ

ใช้โปรไฟล์โฮสต์เพื่อเพิ่มองค์ประกอบไปยังหน้า HTML เมื่อคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานหน้าเว็บบนโฮสต์ของเว็บ สร้าง HTML ในไฟล์ข้อความ จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ควรใส่ในหน้าและไฟล์ที่จะเพิ่มไปยัง ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถใช้งานได้เมื่อคุณใส่ไฟล์ข้อความ:

คำอธิบาย

คำอธิบายขององค์ประกอบที่จะใส่

ตำแหน่งที่จะใส่ข้อความลงในหน้าเว็บ

ตำแหน่งในหน้าที่มีอยู่ที่ข้อความควรถูกแทรก ตัวเลือกรวมถึงจุดเริ่มต้นขององค์ประกอบ <head> จุดสิ้นสุดขององค์ประกอบ <head> จุดเริ่มต้นขององค์ประกอบ <body> หรือจุดสิ้นสุดขององค์ประกอบ <body>

ส่วนประกอบย่อยของ URL

ส่วนของ URL ของหน้าเป้าหมายที่จะต้องตรงกันเพื่อให้สามารถแทรกข้อความได้

ข้อความค้นหา

ข้อความบนหน้าเป้าหมายที่จะต้องตรงกันเพื่อให้สามารถแทรกข้อความได้

Closedการตั้งค่าการกำหนดค่า

การสร้างเพย์โหลดโปรไฟล์โฮสต์ Velocity:

1  จากแถบโปรไฟล์ ให้คลิก เพย์โหลดใหม่ ในแถบคำสั่ง เพย์โหลด ที่มี

2  หน้าต่างโต้ตอบ เพย์โหลด จะปรากฏขึ้น เลือกตัวเลือก iOS และ Android จากนั้นคลิก การกำหนดค่าโปรไฟล์โฮสต์ Velocity

3  ตัวเลือกโปรไฟล์โฮสต์จะปรากฏ ตัวเลือกจะถูกจัดเรียงโดยแถบที่ด้านซ้าย กำหนดค่าเพย์โหลด และคลิก บันทึก

ในการปรับใช้การตั้งค่าในอุปกรณ์ ให้เพิ่มเพย์โหลดลงในโปรไฟล์การกำหนดค่าแอพพลิเคชันและปรับใช้โปรไฟล์กับโฟลเดอร์ เมื่อคุณได้ทำการปรับใช้ อุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์ใช้งานที่ถูกกำหนดไปยังโฟลเดอร์นั้นจะได้รับการตั้งค่าในครั้งถัดไปที่เช็คอิน หากอุปกรณ์ไม่ได้รับสิทธิ์ใช้งาน ให้พิมพ์รหัส QR ที่เชื่อมโยงกับโฟลเดอร์นั้น และสแกนด้วยอุปกรณ์เพื่อกำหนดค่าไคลเอ็นต์ สำหรับข้อมูลเรื่องการพิมพ์รหัส QR ที่เชื่อมโยงกับโฟลเดอร์ ให้ดูที่ การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์อัจฉริยะที่ไม่ได้ลงทะเบียน

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2015 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.