การพิมพ์บาร์โค้ด

หลังจากที่คุณจัดทำและกำหนดค่าโปรไฟล์สแกนสำหรับกำหนดค่าแล้ว ให้พิมพ์ชุดบาร์โค้ดสำหรับโปรไฟล์ดังกล่าว จากนั้นคุณสามารถสแกนบาร์โค้ดได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแก้ไขค่าเครือข่ายในอุปกรณ์ดังกล่าว คอนโซลเว็บ Avalanche จะจัดพิมพ์บาร์โค้ดเป็นแฟ้ม .pdf ซึ่งคุณสามารถบันทึกหรือส่งไปยังเครื่องพิมพ์

การพิมพ์โปรไฟล์สแกนสำหรับกำหนดค่าเป็นบาร์โค้ด:

1  จากแถบ โปรไฟล์ คลิกที่ชื่อของโปรไฟล์สแกนสำหรับกำหนดค่าที่คุณต้องการกำหนดค่า

หน้า รายละเอียดโปรไฟล์สแกนสำหรับกำหนดค่า จะปรากฏขึ้น

2  คลิก พิมพ์บาร์โค้ด

scanToConfig.pdf จะปรากฏขึ้น คุณสามารถพิมพ์หรือบันทึกไฟล์นี้ได้

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.