การสแกนบาร์โค้ด

ในการสแกนและปรับใช้โปรไฟล์สแกนสำหรับกำหนดค่า ให้เปิดหน้าต่างโต้ตอบ การกำหนดค่าสแกน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อสแกนบาร์โค้ดในลำดับใดก็ได้ เมื่อสแกนบาร์โค้ดทั้งหมดแล้ว Enabler จะใช้ค่าปรับตั้งบนอุปกรณ์

บาร์โค้ดจะถูกกำหนดตัวเลขและประกอบไปด้วยข้อมูลเพื่อแจ้งให้อุปกรณ์ทราบว่ามีบาร์โค้ดอยู่จำนวนเท่าใด ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดแบบไม่เรียงลำดับได้ ค่าจะถูกปรับใช้หลังจากสแกนบาร์โค้ดทั้งหมดแล้ว

การสแกนส่วนกำหนดค่า:

1  จาก Enabler ที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เลือก แฟ้ม > สแกนส่วนกำหนดค่า

หน้าต่างโต้ตอบ สแกนส่วนกำหนดค่า จะปรากฏขึ้น

2  กรอกรหัสผ่าน (หากตั้งไว้) และเริ่มการสแกน

ขณะที่คุณสแกนบาร์โค้ด คุณจะสามารถดูสถานะ จำนวนบาร์โค้ดที่เหลือ และจำนวนบาร์โค้ดที่ถูกสแกน

หลังจากสแกนบาร์โค้ดทั้งหมดแล้ว การตั้งค่าเครือข่ายจะถูกปรับใช้ จากนั้นหน้าต่างโต้ตอบ สแกนส่วนกำหนดค่า จะปิดลง

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.