การคัดลอกแพ็คเกจซอฟต์แวร์

การคัดลอกแพ็คเกจซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์ได้หนึ่งครั้ง จากนั้นคัดลอกไปยังโปรไฟล์ทั้งหมดที่ต้องใช้แพ็คเกจดังกล่าว คุณสามารถคัดลอกเฉพาะแพ็คเกจซอฟต์แวร์จากโปรไฟล์ที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันหรือที่อยู่ในตำแหน่งพาเรนต์ ตัวอย่างเช่น:

หากคุณต้องการที่จะสามารถคัดลอกแพ็คเกจไปยังโฟลเดอร์ 1 และโฟลเดอร์ 2 ให้เพิ่มแพ็คเกจซอฟต์แวร์ไปยังโปรไฟล์ที่ขอบเขต 1 หากคุณต้องการที่จะสามารถคัดลอกแพ็คเกจไปยังโฟลเดอร์ในขอบเขต 2 ด้วย ให้เพิ่มแพ็คเกจซอฟต์แวร์ไปยังโปรไฟล์ที่ Clepsydra คุณไม่สามารถคัดลอกแพ็คเกจจากโฟลเดอร์ 1 ไปยังโฟลเดอร์ 2 ได้

ในการตรวจสอบว่าคุณสามารถคัดลอกแพ็คเกจได้จากโปรไฟล์ใดบ้าง ให้เลือกตำแหน่งในแผนผังการนำทางและคลิกแถบ โปรไฟล์ คุณสามารถคัดลอกแพ็คเกจจากโปรไฟล์ใด ๆ ที่อยู่ในรายการแถบคำสั่งโปรไฟล์ที่ปรับใช้หรือแถบคำสั่งโปรไฟล์ที่ใช้ได้

การคัดลอกแพ็คเกจซอฟต์แวร์:

1  จากแถบคำสั่ง โปรไฟล์ที่เลือกได้ ในแถบ โปรไฟล์ คลิกที่โปรไฟล์ซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเพิ่มแพ็คเกจ

2  หน้า รายละเอียดโปรไฟล์ซอฟต์แวร์ จะปรากฏขึ้น จากแถบคำสั่ง แพ็คเกจซอฟต์แวร์ คลิกเลือก ใหม่

3  หน้า เพิ่มซอฟต์แวร์อุปกรณ์ จะปรากฏขึ้นมา เลือก คัดลอกแพ็คเกจซอฟต์แวร์จากโปรไฟล์อื่น จากนั้นเลือกแพ็คเกจที่ต้องการคัดลอกจากส่วนแสดงรายการ คลิก ถัดไป

4  คลิก ถัดไป หลังจากแพ็คเกจคัดลอกเสร็จสิ้น

5  เลือกว่าจะ เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน แพ็คเกจ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

แพ็คเกจและส่วนกำหนดค่าจะถูกรวมไว้ในโปรไฟล์ซอฟต์แวร์เป้าหมาย

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.