การดูการแจ้งเตือน

หน้า แจ้งเตือน ระบุข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับส่วนการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นในเครือข่ายของคุณ: ดูการแจ้งเตือนโดยการคลิกที่ เครื่องมือ > แจ้งเตือน ข้อมูลต่อไปนี้ถูกแสดงสำหรับแต่ละการแจ้งเตือน:

ความเร่งด่วน

แจ้งความเร่งด่วนของการแจ้งเตือน

โฟลเดอร์

แสดงโฟลเดอร์ที่เกิดเหตุขึ้น

เวลาที่แจ้ง

วันที่และเวลาที่เกิดเหตุ

คำอธิบาย

ระบุรายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้น

Ack’d

ระบุว่ามีการรับทราบการแจ้งเตือนแล้วหรือไม่

ที่มา

แสดงที่มาของการแจ้งเตือน

การรับทราบและล้างการแจ้งเตือน

การกำหนดค่าการทำงานของแท็บการแจ้งเตือน

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.