เครื่องมือ Console

จาก Web Console คุณสามารถดูข้อมูลระบบและทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ Avalanche ได้ ดนี่รวมถึงการอนุญาตแอพพลิเคชันโปรไฟล์ที่ระดับราก ความยาวของการหมดเวลาเซสชั่น แสดงภาษา ค่าติดตั้งการเตือน การจำกัดเซิร์ฟเวอร์ถึงเซิร์ฟเวอร์ และขีดจำกัดของข้อความค้าง คุณยังสามารถปรับแต่งเมนู เครื่องมือ ของ Console ด้วยตัวเองเพื่อให้รวมลิงก์กำหนดเองด้วย เนื้อหาส่วนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับงานต่อไปนี้:

การดูข้อมูลระบบ

การกำหนดค่าการบันทึกการตรวจสอบ

การดูบันทึกการตรวจสอบ

การกำหนดค่าค่าติดตั้งระบบทั่วไป

การกำหนดค่าอีเมล

การตั้งค่าข้อความระบบ

การสร้างลิงก์ในเมนูเครื่องมือ

การจำกัดการสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ถึงเซิร์ฟเวอร์

การตรวจสอบหาอัพเดตที่มี

ลิงก์อื่น ๆ ใน เครื่องมือ อาจรวมถึง การแจ้งเตือน งานที่กำหนดเวลา และ ผู้ใช้ระบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนได้ที่ การจัดการการแจ้งเตือน สำหรับข้อมูลของหน้า งานที่กำหนดเวลา ให้ดูที่ การปรับใช้การเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลของการจัดการผู้ใช้ ให้ดูที่ การจัดการบัญชีผู้ใช้ Console

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.