การจำกัดการอัพเดตอุปกรณ์พร้อมกัน

คุณสามารถจำกัดจำนวนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถอัพเดตพร้อมกันจากแต่ละเซิร์ฟเวอร์ได้โดยใช้โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่

การจำกัดการอัพเดตอุปกรณ์พร้อมกัน:

1  จากแท็บ โปรไฟล์ ให้เลือกโปรไฟล์จากรายการโปรไฟล์

2  คลิก แก้ไข

3  ในแท็บ การไม่พร้อมใช้งานและการอัพเดต ให้ค้นหาพื้นที่ในส่วนค่าติดตั้งการอัพเดตอุปกรณ์

4  เปิดใช้งานตัวเลือก จำกัดการอัพเดตอุปกรณ์พร้อมกันที่ และตั้งค่าจำนวนอุปกรณ์สูงสุดที่สามารถอัพเดตได้พร้อมกัน

5  คลิก บันทึก

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.