ส่วนประกอบของ Avalanche

Avalanche คือระบบแบบรวมของส่วนประกอบหลายส่วน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้คุณสามารถจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แผนภาพต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทั่วไปของส่วนประกอบและวิธีการที่ส่วนประกอบเหล่านั้นโต้ตอบกัน:

ฐานข้อมูลWeb Consoleเซิร์ฟเวอร์องค์กรและเซิร์ฟเวอร์สถิติอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์อัจฉริยะเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

ส่วนประกอบหลักของ Avalanche ประกอบด้วย:

Avalanche Web Console Avalanche Web Console ช่วยให้คุณสามารถจัดการส่วนประกอบเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้โดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเว็บเบราว์เซอร์ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง แต่คุณต้องสามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์องค์กรที่บริการเว็บมีการโฮสต์อยู่ได้

เซิร์ฟเวอร์องค์กรและเซิร์ฟเวอร์สถิติ เซิร์ฟเวอร์องค์กรจะจัดการข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดระหว่าง Console เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์และฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์องค์กร เซิร์ฟเวอร์สถิติจะรวบรวมข้อมูลทางสถิติจากอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรายงานและเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์สถิติ เซิร์ฟเวอร์เว็บที่ให้บริการ Web Console มักจะมีการติดตั้งในตำแหน่งเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์องค์กร

ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลของ Avalanche จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายและอุปกรณ์ของคุณ ฐานข้อมูลของ Avalanche มีสองชนิด ฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์โครงข่ายจะจัดการเรื่องข้อมูล เช่น การจัดการการกำหนดค่าอุปกรณ์ ฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์สถิติจะจัดการกับข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครือข่ายของคุณ

เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์จะรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารระหว่าง Avalanche Console กับอุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ Avalanche มีเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์สองชนิด คือเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สื่อสารกับ Windows Mobile หรืออุปกรณ์ Windows CE และเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะที่สื่อสารกับอุปกรณ์ Android, iOS หรือ Windows Phone 8 คุณสามารถมีเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้หลายอัน แต่มีเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะได้เพียงอันเดียว

Enablers อุปกรณ์เคลื่อนที่ (ยกเว้นอุปกรณ์ iOS หรือ Windows Phone) จะต้องมี Avalanche Enabler ติดตั้งอยู่เพื่อให้ Avalanche จัดการกับอุปกรณ์นั้นได้ Enabler จะถ่ายทอดข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่กับเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ เมื่อติดตั้ง Enabler แล้ว อุปกรณ์เคลื่อนที่จะสามารถรับคำแนะนำการกำหนดค่าที่คุณสร้างใน Avalanche Console ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการติดตั้ง ให้ดูที่ การเตรียมติดตั้ง Avalanche

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ตที่ Avalanche ใช้เพื่อสื่อสารและโครงสร้างขององค์ประกอบแบบละเอียดมากขึ้น ให้ดูที่ ข้อมูลพอร์ต

สำหรับรายการของบริการที่ Avalanche ติดตั้ง ให้ดูที่ บริการ Avalanche

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.