ค่าติดตั้งภูมิภาค

คุณสามารถตั้งค่าภูมิภาคและเขตเวลาสำหรับอุปกรณ์ AIDC ของคุณได้จากโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่

การเปลี่ยนค่าติดตั้งภูมิภาคของโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่:

1  จากแท็บ โปรไฟล์ ให้คลิกที่ชื่อของโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณต้องการกำหนดค่า

หน้ารายละเอียดกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่จะปรากฏขึ้น

2  เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย จัดการค่าติดตั้งภูมิภาค แล้วเลือกภูมิภาคจากส่วนแสดงรายการ

3  เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย จัดการเขตเวลา แล้วเลือกภูมิภาคจากส่วนแสดงรายการ

4  บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.