การสร้างคุณสมบัติกำหนดเอง

จาก Avalanche Console คุณสามารถสร้างคุณสมบัติกำหนดเองบนอุปกรณ์แบบ AIDC ได้ จากนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะสามารถใช้ในการสร้างเกณฑ์การเลือกสำหรับโปรไฟล์ซอฟต์แวร์หรือเป็นตัวกรองอุปกรณ์ได้ เช่นเดียวกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสมบัติกำหนดเองจะปรากฏเป็นตัวแปรในการเลือกใน ตัวสร้างเกณฑ์การเลือก

การสร้างคุณสมบัติกำหนดเอง:

1  จากแท็บ คลัง ให้คลิกที่ชื่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณต้องการกำหนดค่า

หน้า รายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะปรากฏขึ้น

2  ในแผงคำสั่ง คุณสมบัติ ให้คลิก ใหม่

กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติอุปกรณ์เคลื่อนที่ใหม่ จะปรากฏขึ้น

3  ป้อนหมวดหมู่ไปยังที่ที่คุณต้องการเพิ่มคุณสมบัติในกล่องข้อความ กลุ่มคุณสมบัติ

4  ป้อน ชื่อ และ ค่า ของคุณสมบัติในกล่องข้อความ

5  คลิก บันทึก

คุณสมบัติจะถูกเพิ่มไปยังรายการในแผงคำสั่ง คุณสมบัติ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.