การแก้ไขคุณสมบัติ

คุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางตัว (และคุณสมบัติกำหนดเองทั้งหมด) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ AIDC รองรับการแก้ไขค่าต่าง ๆ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงค่าของคุณสมบัติ ค่าใหม่จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ในครั้งต่อไปที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติกำหนดเองสามารถแก้ไขได้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่ละตัว หรือการใช้โปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือโปรไฟล์ สแกนเพื่อกำหนดค่า สำหรับข้อมูลเรื่องการใช้โปรไฟล์เพื่อแก้ไขคุณสมบัติ ให้ดูวิธีใช้สำหรับชนิดโปรไฟล์นั้น

การแก้ไขคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่:

1  จากแท็บ คลัง ให้คลิกที่ชื่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณต้องการกำหนดค่า

หน้า รายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะปรากฏขึ้น

2  ในแผงคำสั่ง คุณสมบัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อของคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไขและคลิก แก้ไข

กล่องโต้ตอบ แก้ไขคุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น

3  ป้อน ค่าใหม่ สำหรับคุณสมบัติและคลิก บันทึก

ค่าใหม่จะดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ หากอุปกรณ์ยังไม่ได้รับค่าคุณสมบัติที่อัพเดต ค่าที่รอดำเนินการจะปรากฏในคอลัมน์ ค่าที่รอดำเนินการ สำหรับคุณสมบัติ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.