การกำหนดค่าค่าติดตั้งที่กำหนดเวลา

จากโปรไฟล์เครือข่าย กำหนดค่า WLAN IP ค่าความปลอดภัย WLAN และค่า WWAN ค่าเหล่านี้สามารถกำหนดให้เริ่มทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด จึงถือเป็นค่าปรับใช้ตามกำหนด

ขณะกำหนดค่า WLAN IP, WLAN และค่า WWAN สามารถกำหนดค่าให้แก้ไขทันทีหรือเลือกเวลาเริ่มต้นปรับใช้ค่าดังกล่าวได้ หลังจากค่ามีผลแล้ว หากมีโปรไฟล์เครือข่ายมากกว่าหนึ่งรายการเปิดใช้ในจุดเดียวกัน โปรไฟล์เครือข่ายที่อยู่ในลำดับบนจะเป็นโปรไฟล์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

Enabler เก่าจะไม่จัดเก็บค่าปรับใช้ตามกำหนดไว้ โดยจะได้รับค่าเครือข่ายใหม่ครั้งแรกที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หลังจากพ้นกำหนดเวลาเริ่มต้นตามกำหนด

การกำหนดค่าค่าติดตั้ง WLAN IP

การกำหนดค่าค่าติดตั้ง WLAN

การกำหนดค่าค่าติดตั้ง WWAN

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.