การกำหนดค่ารายงาน

ในการสร้างรายงาน ลำดับแรก คุณต้องกำหนดค่าชื่อ ขอบเขต ข้อมูลออก และระยะเวลาที่จะรวมในรายงาน จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะสร้างรายงานทันทีหรือกำหนดเวลาการสร้างรายงานได้ เมื่อกำหนดเวลารายงานแล้ว สามารถตั้งค่ารายงานให้ทำงานครั้งเดียวหรือเป็นกิจวัตรได้

การกำหนดค่ารายงานด้วยแม่แบบ Avalanche:

1  คลิกแท็บ รายงาน

2  ในแผง รายงานที่กำหนดค่า ให้คลิก ใหม่

หน้า สร้างรายงานใหม่ จะปรากฏขึ้น

หน้า สร้างรายงานใหม่

3  คลิกรายงานที่ต้องการ

4  เครื่องมือ รายงาน จะช่วยนำคุณตลอดการกำหนดค่าตัวเลือกที่มีของรายงาน โดยขึ้นอยู่กับแม่แบบที่ใช้ นี่จะรวมถึงชื่อและรูปแบบข้อมูลออกเสมอ แต่อาจรวมถึงขอบเขตหรือระยะเวลาที่รวมในรายงานด้วย คุณอาจเลือกให้ส่งรายงานไปยังผู้รับอีเมลเมื่อสร้างรายงานได้ด้วย

ขอบเขต กำหนดค่ารายงานให้รวบรวมข้อมูลจากโฟลเดอร์เฉพาะในแผนผังการนำทาง Avalanche

ชื่อ สร้างชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับรายงานที่กำหนดค่าแต่ละรายงาน

รูปแบบข้อมูลออก เลือกรูปแบบไฟล์ของผลรายงาน: .pdf, .xmlหรือ .csv

เวลา ตั้งค่ารายงานให้รวมข้อมูลจาก 24 ชั่วโมงที่แล้ว สัปดาห์ที่แล้ว หรือเดือนที่แล้ว

คุณไม่สามารถสร้างข้อมูลออก PDF สำหรับรายงานที่มีขอบเขตของอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่า 1000 ตัวได้ เพราะรายงานจะไม่ทำงาน PDF ที่สร้างจะมีขนาดใหญ่เกินไป สำหรับรายงาน คุณสมบัติอุปกรณ์เคลื่อนที่ ขีดจำกัดอุปกรณ์สูงสุดสำหรับ PDF คือ 250 หากคุณต้องการเรียกใช้รายงานสำหรับอุปกรณ์จำนวนมาก ให้ใช้รูปแบบ CSV หรือ XML

เมื่อคุณกำหนดค่าเสร็จสิ้นแล้ว รายงานจะปรากฏในแผง รายงานที่กำหนดค่า บนหน้า รายงาน คุณสามารถเลือกที่จะเรียกใช้รายงานทันทีหรือกำหนดเวลาให้รายงานทำงานได้

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.