การสร้างและการกำหนดเวลารายงาน

หลังจากที่กำหนดค่ารายงานแล้ว สามารถสร้างรายงานทันทีหรือกำหนดเวลาเฉพาะได้ เมื่อกำหนดเวลารายงานแล้ว สามารถตั้งค่ารายงานให้ทำงานครั้งเดียวหรือเป็นกิจวัตรได้ การกำหนดค่าจะยังคงอยู่หลังจากเรียกใช้รายงานแล้ว ดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างรายงานด้วยชื่อและการกำหนดค่าเดิมได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

การเรียกใช้รายงานที่กำหนดค่า:

1  คลิกแท็บ รายงาน

2  จากแผง รายงานที่กำหนดค่า ให้เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมายถัดจากรายงานที่คุณต้องการสร้างและคลิก เรียกใช้เดี๋ยวนี้

เมื่อรายงานทำงานเสร็จสิ้น รายงานจะปรากฏในแผง รายงานที่เสร็จสิ้น

การกำหนดเวลารายงาน:

1  คลิกแท็บ รายงาน

2  จากแผง รายงานที่กำหนดค่า ให้เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมายถัดจากรายงานที่คุณต้องการสร้างและคลิก กำหนดเวลา

หน้า กำหนดเวลารายงาน จะปรากฏขึ้น

3  จากรายการแบบดึงลง ให้เลือกความถี่ที่คุณต้องการให้รายงานทำงาน

4  ป้อนวันที่และเวลาที่คุณต้องการให้รายงานทำงานในกล่องข้อความ สำหรับวันที่ ให้ใช้รูปแบบ เดือน/วัน/ปี

5  คลิก กำหนดเวลา เพื่อกำหนดเวลารายงาน

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.