รายงาน Avalanche

รายงาน Avalanche สามารถช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือสถานะของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์บนเครือข่ายของคุณได้ รายงานเหล่านี้สร้างจากข้อมูลที่ Avalanche จัดเก็บในฐานข้อมูล

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างรายงานได้ ลำดับแรก คุณต้องกำหนดค่าชื่อ ขอบเขต ข้อมูลออก และระยะเวลาที่จะรวมในรายงาน จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะสร้างรายงานทันทีหรือกำหนดเวลาการสร้างรายงานได้ เมื่อกำหนดเวลารายงานแล้ว สามารถตั้งค่ารายงานให้ทำงานครั้งเดียวหรือเป็นกิจวัตรได้

คลิกแท็บ รายงาน เพื่อเข้าถึงเครื่องมือรายงาน หน้าหลักของ รายงาน มีสามแผง ได้แก่:

แผง รายงานที่เสร็จสิ้น แสดงชื่อของรายงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ทันทีที่รายงานเสร็จสิ้น คุณสามารถดูและบันทึกผลลัพธ์ได้

แผง รายงานที่กำหนดเวลา แสดงชื่อของรายงานที่ได้กำหนดค่าและกำหนดเวลาไว้

แผง รายงานที่กำหนดค่า แสดงชื่อของรายงานที่ได้กำหนดค่าไว้

คอลัมน์ที่แสดงในแผงเหล่านี้ยังมี:

ชื่อ

ชื่อของรายงาน

แม่แบบ

แม่แบบที่ใช้ของรายงาน

โฟลเดอร์

ระบุโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องในรายงาน

ผลลัพธ์

แสดงว่ารายงานสำเร็จหรือไม่ หากรายงานล้มเหลว คอลัมน์นี้จะแสดงเหตุผล

เสร็จสิ้น

เมื่อรายงานเสร็จสิ้น

ความถี่

รายงานที่กำหนดเวลาจะทำงานบ่อยแค่ไหน

เวลาเริ่มต้น เวลาเริ่มต้นที่กำหนดของรายงาน

หมวดหมู่

หมวดหมู่ที่รายงานเป็นของ

การกำหนดค่ารายงาน

การสร้างและการกำหนดเวลารายงาน

การสร้างรายงานกำหนดเอง

การดูรายงานที่เสร็จสิ้น

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.