การรับทราบและล้างการแจ้งเตือน

เมื่อการแจ้งเตือนใหม่ถูกจัดทำขึ้น การแจ้งเตือนจะปรากฏในแถบ แจ้งเตือน และบนแผนที่ หากสอดคล้องกับโฟลเดอร์ ในแถบ แจ้งเตือน การแจ้งเตือนจะแสดงรายการในแถบคำสั่งคำสั่ง การแจ้งเตือนปัจจุบัน ในแถบ แผนที่ โฟลเดอร์ที่มีการจัดทำการแจ้งเตือนไว้จะถูกแจ้งเป็นสีเรียงตามลำดับการแจ้งเตือนที่เร่งด่วนที่สุดสำหรับโฟลเดอร์ดังกล่าว การรับทราบการแจ้งเตือนจะเป็นการลบตัวบ่งชี้ที่ทำเป็นสีไว้ออกจากแผนที่ หากแถบคำสั่ง การแจ้งเตือนปัจจุบัน เริ่มมีการแจ้งเตือนมากขึ้น ให้ลบการแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปออก

การรับทราบการแจ้งเตือน:

จากหน้า แจ้งเตือน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกับส่วนการแจ้งเตือนที่คุณต้องการรับทราบ จากนั้นคลิก ตอบรับ

-หรือ-

จากหน้า แจ้งเตือน คลิก ตอบรับทั้งหมด

การล้างการแจ้งเตือน:

จากหน้า แจ้งเตือน เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกับส่วนการแจ้งเตือนที่คุณต้องการล้าง จากนั้นคลิก ล้าง

-หรือ-

จากหน้า แจ้งเตือน คลิก ล้างทั้งหมด

การแจ้งเตือนที่มีการรับทราบทั้งหมดจะถูกลบจากรายการ การแจ้งเตือนที่ไม่ได้กำกับว่ารับทราบแล้วจะค้างอยู่ในแถบคำสั่ง การแจ้งเตือนปัจจุบัน

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.