การแก้ไขปัญหาด้วย Android Enabler

หากคุณกำลังใช้แอพที่ wrap โฮสต์บน Avalanche พร้อมเปิดใช้งานการสื่อสารที่ปลอดภัย ปริมาณการใช้งานแอพจะกำหนดทางจากอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนผ่าน LANDESK Cloud Services Appliance (CSA) หากข้อมูลประจำตัวหรือการกำหนดค่า CSA ไม่ถูกต้อง จะเป็นการป้องกันแอพที่ wrap ไม่ให้ถูกใช้ที่ระดับอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบสาเหตุความล้มเหลวของการสื่อสารที่ปลอดภัยกับ CSA คุณสามารถใช้ตัวเลือกการแก้ไขปัญหาจาก Android Enabler เพื่อตรวจสอบปัญหาทั่วไปได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการ wrap แอพ การ Wrap แอพพลิเคชัน

ด้วยตัวเลือกการแก้ไขปัญหา คุณสามารถตรวจสอบปัญหารวมถึงต่อไปนี้:

Avalanche จะไม่ส่งเพย์โหลดความปลอดภัยเพื่อการเข้าถึง CSA เนื่องจากการลงทะเบียนล้มเหลวจากข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบ หรือที่อยู่ SDS ใน Enabler

Avalanche ถูกกำหนดค่าด้วยที่อยู่ CSA ที่ไม่ถูกต้อง

ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่ CSA ได้จากเครือข่ายที่กำหนดค่าบนอุปกรณ์

CSA ปฏิเสธการเชื่อมต่อ

ในการเปิดใช้งานการแก้ไขปัญหาบน Enabler:

1  แตะที่ปุ่มเมนูเฉพาะ (จุดสามจุดในแนวตั้ง)

2  แตะ เปิดใช้งานการวินิจฉัย

3  แตะ บันทึก

4  แตะที่ปุ่มเมนูเฉพาะอีกครั้ง

5  แตะ เพิ่มเติม

6  แตะ การแก้ไขปัญหา

หน้าต่างโต้ตอบจะปรากฏเพื่ออธิบายถึงปัญหา

พิจารณาเรียกใช้งานตัวเลือกการแก้ไขปัญหาหลายๆ ครั้งขณะที่คุณแก้ไขปัญหา คุณสมบัตินี้ตรวจสอบปัญหาแรกที่พบเจอเมื่อถูกเปิดใช้งานเท่านั้น

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.