การแก้ไขคุณสมบัติ

คุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางตัว (และคุณสมบัติแบบกำหนดเองทั้งหมด) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ AIDC และ Android จะรองรับการแก้ไขค่าแบบกำหนดเอง เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงค่าของคุณสมบัติ ค่าใหม่จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ในครั้งต่อไปที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

สำหรับอุปกรณ์ Android คุณสมบัติแบบกำหนดเองจะสามารถแก้ไขได้จากไฟล์ customproperties.prf แล้วอัพโหลดไปที่อุปกรณ์จากหน้าจอรายละเอียดอุปกรณ์ หรือด้วยเพย์โหลดคุณสมบัติแบบกำหนดเอง สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ AIDC คุณสมบัติแบบกำหนดเองของอุปกรณ์แต่ละเครื่องจะสามารถแก้ไขได้จากหน้าจอรายละเอียดอุปกรณ์ หรือใช้โปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือโปรไฟล์สแกนเพื่อกำหนดค่า สำหรับข้อมูลเรื่องการใช้โปรไฟล์เพื่อแก้ไขคุณสมบัติ ให้ดูวิธีใช้สำหรับชนิดโปรไฟล์นั้น

ในการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือ Android:

1  จากแถบ คลัง ให้คลิกที่ชื่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณต้องการกำหนดค่า

หน้า รายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะปรากฏขึ้น

2  ในแถบคำสั่งคำสั่ง คุณสมบัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อของคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไขและคลิก แก้ไข

หน้าต่างโต้ตอบ แก้ไขคุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น

3  ป้อน ค่าใหม่ สำหรับคุณสมบัติและคลิก บันทึก

ค่าใหม่จะดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์เมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ หากอุปกรณ์ยังไม่ได้รับค่าคุณสมบัติที่อัพเดท ค่าที่รอดำเนินการจะปรากฏในคอลัมน์ ค่าที่รอดำเนินการ สำหรับคุณสมบัติ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.