การปลดล็อกอุปกรณ์เคลื่อนที่จากระยะไกล

ผู้ดูแลสามารถปลดล็อกอุปกรณ์อัจฉริยะโดยใช้คอนโซล Avalanche ได้ ทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์ที่ลืมรหัสผ่านสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ เมื่ออุปกรณ์ถูกปลดล็อกจากระยะไกล รหัสผ่านปัจจุบันจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ และผู้ใช้จะไม่ถูกแจ้งให้ใส่รหัสผ่านเพื่อที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ หากมีนโยบายรหัสผ่านปรับใช้กับอุปกรณ์นั้นอยู่ในปัจจุบัน ผู้ใช้จะถูกแจ้งให้สร้างรหัสผ่านใหม่

การปลดล็อกอุปกรณ์อัจฉริยะจาก Avalanche Console:

1  จากแถบ คลัง ของคอนโซล Avalanche ให้คลิกที่ชื่อของอุปกรณ์ที่คุณต้องการปลดล็อก

2  หน้า รายละเอียดอุปกรณ์ จะปรากฏขึ้น ในแถบคำสั่งเครื่องมือ ให้คลิก ปลดล็อก หน้าต่างโต้ตอบจะปรากฏขึ้น โดยถามว่าคุณแน่ใจว่าต้องการจะปลดล็อกอุปกรณ์หรือไม่ คลิก ยืนยัน

รหัสผ่านจะถูกลบออกจากอุปกรณ์

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.