การสร้างเวลาปิดไม่ให้ใช้งาน

เวลาปิดไม่ให้ใช้งานสามารถระบุได้ในอุปกรณ์ Android ที่ได้รับการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแทนของ Avalanche ทำงานในระหว่างใช้งานอุปกรณ์ เมื่อเวลาปิดไม่ให้ใช้งานมีผลอยู่ ตัวแทนจะไม่สามารถเชื่อมข้อมูลกับ Avalanche และจะไม่ปรับใช้การตั้งค่าหรือเพย์โหลดใหม่จนกว่าเงื่อนไขการปิดไม่ให้ใช้งานจะส่งผลกลับมาเป็น false ช่วงเวลาปิดไม้ให้ใช้งานเหล่านี้จะระบุได้โดยเพิ่มไฟล์ wavelink_blackout.ini ไปที่่อุปกรณ์พร้อมเงื่อนไขการปิดไม่ให้ใช้งานที่ต้องการ

หากไม่พบไฟล์ปิดไม่ให้ใช้งานในอุปกรณ์ Avalanche จะไม่ปรับใช้เวลาการปิดไม่ให้ใช้งาน

คุณสามารถระบุเวลาไม่ให้ใช้งานได้สามวิธี:

ระยะเวลา คุณสามารถระบุช่วงเวลาที่ไม่ให้เชื่อมข้อมูลได้โดยระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด เวลาเหล่านี้ต้องป้อนในรูปแบบ 24 ชั่วโมงโดยต้องป้อนทั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ตัวอย่างเช่น:

start=08:00

end=14:00

ข้อมูลเครือข่าย คุณสามารถกำหนดวิธีปรับใช้การปิดไม่ให้ใช้งานได้โดยระบุค่าของการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน WiFi, เซลลูลาร์ และอีเธอร์เน็ต หากไม่ได้ปรับใช้ระยะเวลา การปิดไม่ให้ใช้งานจะปรับใช้ตามการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมอ ค่าของเครือข่ายแต่ละประเภทจะเป็นเพียงค่าง่ายๆ นั่นคือ true หรือ false ค่า true จะบังคับใช้ระยะเวลาปิดไม่ให้ใช้งานในระหว่างที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายประเภทที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น:

network_wifi=true

network_cellular=false

network_ethernet=true

ข้อมูลพลังงาน คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาปรับใช้การปิดไม่ให้ใช้งานได้โดยระบุระดับแบตเตอรี่และการชาร์จแบตเตอรี่ ระดับแบตเตอรี่จะถูกวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่ค่าการชาร์จไฟจะเป็นเพียงค่า true หรือ false ค่า true จะบังคับใช้ระยะเวลาปิดไม่ให้ใช้งานในระหว่างที่อุปกรณ์อยู่ในแท่น ค่า false จะบังคับใช้ระยะเวลาปิดไม่ให้ใช้งานในระหว่างที่อุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในแท่น ตัวอย่างเช่น:

min_battery=50

power_charging=false

คุณลักษณะทั้งหมดเหล่านี้สามารถนำมารวมกันเพื่อสร้างเงื่อนไขการปิดไม่ให้ใช้งานที่เฉพาะเจาะจงได้

เวลาการปิดไม่ให้ใช้งานทั้งหมดจะถูกบอกล้างหากเปิดอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่เปิดแล้วจะบอกล้างการตั้งค่าการปิดไม่ให้ใช้งานโดยอัตโนมัติและเชื่อมข้อมูลกับ Avalanche นอกจากว่าคุณจะได้ตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลเมื่อเปิดอยู่ด้วยตัวเองไว้

ในการตั้งค่าเวลาการปิดไม่ให้ใช้งาน:

1  สร้างไฟล์ข้อความแล้้วบันทึกเป็น wavelink_blackout.ini

2  ป้อนการตั้งค่าการปิดไม่ให้ใช้งานที่ต้องการตามตัวเลือกด้านบน บันทึกไฟล์

3  จากคอนโซล Avalanche ให้ไปที่หน้าจอโปรไฟล์

4  คลิก เพย์โหลดใหม่ > Android > ไฟล์

5  ป้อนชื่อเพย์โหลดและอัพโหลดไฟล์

6  แนบเพย์โหลดไปที่โปรไฟล์แล้วปรับใช้กับอุปกรณ์ของคุณที่ลงทะเบียนไว้

การตั้งค่าการปิดไม่ให้ใช้งานใหม่จะถูกปรับใช้ตามคุณลักษณะและค่าที่คุณได้ตั้งไว้ในไฟล์

การตั้งค่าสถานะการปิดไม่ให้ใช้งานในหน้าจอคลัง:

1  ไปยังหน้าจอคลัง

2  คลิกปุ่มแก้ไขคอลัมน์

3  คลิก เพิ่มกำหนดเอง หน้าต่างโต้ตอบแก้ไขคอลัมน์จะปรากฏขึ้น

4  ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้:

คีย์คุณสมบัติ: blackout.status

ชื่อของคอลัมน์: การปิดไม่ให้ใช้งาน

ชนิดข้อมูล: สตริง

เคล็ดลับเครื่องมือ: เวลาการปิดไม่ให้ใช้งานเปิดอยู่

5  คลิก บันทึก

6  ใต้คอลัมน์ที่มีให้ใช้งาน ให้เลือกรายการปิดไม่ให้ใช้งานใหม่ที่เพิ่งสร้างแล้วย้ายไปที่รายการคอลัมน์ที่เลือกอยู่

7  คลิก บันทึก

สถานะการปิดไม่ให้ใช้งานของแต่ละอุปกรณ์จะระบุอยู่บนหน้าจอคลัง อุปกรณ์ที่มีเวลาการปิดไม่ให้ใช้งานระบุไว้บน wavelink_blackout.ini จะแสดงเป็น true แต่อุปกรณ์ที่ไม่มีเวลาหรือไฟล์อยู่ในอุปกรณ์จะแสดงเป็น false

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.