การจัดทำโปรไฟล์สแกนสำหรับกำหนดค่า

โปรไฟล์สแกนสำหรับกำหนดค่าใช้เพื่อกำหนดค่าเครือข่าย คุณสมบัติอุปกรณ์และคีย์รีจิสทรีในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลังจากกำหนดค่าโปรไฟล์จากคอนโซล Avalanche แล้ว คุณสามารถพิมพ์บาร์โค้ดแล้วใช้อุปกรณ์เพื่อสแกนบาร์โค้ดได้ โฟลเดอร์ที่เลือกเมื่อคุณสร้างโปรไฟล์จะเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของโปรไฟล์

ไม่รองรับการหมุนคีย์ WEP สำหรับโปรไฟล์ สแกนสำหรับกำหนดค่า

การจัดทำค่าโปรไฟล์สแกนสำหรับกำหนดค่า:

1  จากแถบ โปรไฟล์ คลิก โปรไฟล์ใหม่

หน้าต่างโต้ตอบ โปรไฟล์ใหม่ จะปรากฏขึ้น

2  เลือก โปรไฟล์สแกนสำหรับกำหนดค่า

หน้า รายละเอียดโปรไฟล์ใหม่ จะปรากฏขึ้น

3  ป้อนชื่อโปรไฟล์ในกล่องข้อความ ชื่อ

4  เข้ารหัสบาร์โค้ด โดยพิมพ์รหัสผ่านในกล่องข้อความ รหัสผ่านการเข้ารหัส จากนั้นยืนยันในกล่องข้อความ ยืนยันรหัสผ่าน รหัสผ่านนี้ใช้เพื่อเข้ารหัสข้อมูลบาร์โค้ด ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่จะต้องกรอกรหัสผ่านเดียวกันเมื่อสแกนบาร์โค้ดเพื่อให้ Enabler สามารถถอดรหัสข้อมูลบาร์โค้ดได้ หากผู้ใช้ไม่กรอกรหัสผ่านที่ถูกต้องที่ตัวอุปกรณ์ ข้อมูลบาร์โค้ดจะไม่ถูกถอดรหัส และส่วนการสแกนจะบันทึกว่ามีข้อผิดพลาด

5  ตั้งค่าความยาวบาร์โค้ดสูงสุด ใช้เพื่อกำหนดจำนวนอักขระที่เข้ารหัสในบาร์โค้ดแต่ละชุด

6  หากคุณกำหนดค่าโปรไฟล์เครือข่ายไว้แล้วและต้องการใช้ค่าจากโปรไฟล์ดังกล่าว ให้เปิดใช้ ใช้ค่าจากโปรไฟล์เครือข่าย จากนั้นเลือกโปรไฟล์เครือข่ายจากส่วนแสดงรายการ เปิดใช้ ใช้ค่าโปรไฟล์ปัจจุบัน เพื่อใช้ค่าปรับตั้งในปัจจุบัน หรือหากโปรไฟล์เครือข่ายมีค่ากำหนดเวลาหลายส่วน ให้เปิดใช้ ใช้การเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์กำหนดเวลาที่ใช้ จากนั้นเลือกเวลาเริ่มต้นจากส่วนแสดงรายการ

7  หากต้องการกำหนดที่อยู่ IP คงที่สำหรับอุปกรณ์ ให้เปิดใช้ กำหนดที่อยู่ IP คงที่ จากนั้นพิมพ์ ที่อยู่ IP ซับเน็ตมาสก์ และ เกตเวย์ ในช่องที่เหมาะสม

8  พิมพ์หมายเหตุในกล่องข้อความ หมายเหตุ ตามต้องการ

9  คลิก บันทึก

โปรไฟล์จะถูกจัดทำและปรากฏขึ้นในแถบ โปรไฟล์ ในการแก้ไขส่วนกำหนดค่า ให้คลิกที่ชื่อโปรไฟล์ จากนั้นคลิก แก้ไข ในหน้ารายละเอียดโปรไฟล์ ในการสร้างสำเนาของโปรไฟล์ การตั้งค่าปัจจุบัน และเพย์โหลดที่กำหนดมอบใด ๆ ที่มีอยู่ ให้คลิกที่โปรไฟล์จากแถบโปรไฟล์ เมื่อหน้าโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ลอก การกระทำนี้จะสร้างสำเนาที่ไม่ได้มอบหมายค่าของโปรไฟล์ซึ่งสามารถปรับใช้กับตำแหน่งโฟลเดอร์อื่นใด ๆ ได้

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.