การปรับใช้การเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณกำหนดค่ามุมมองของเครือข่ายไร้สายของคุณโดยการใช้คอนโซล Avalanche การกำหนดค่าเหล่านั้นจะไม่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ที่สื่อสารด้วยอุปกรณ์ของคุณในทันที คุณสามารถกำหนดเวลาเฉพาะสำหรับการกำหนดค่าที่จะส่งใหม่แทน ตัวกำหนดเวลางานมีข้อดีหลายข้อ รวมถึงความสามารถในการระบุโฟลเดอร์ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการใช้การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาที่กิจกรรมเครือข่ายอยู่ในระดับตํ่า

คุณต้องปรับใช้ให้เสร็จสิ้นเมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขเซิร์ฟเวอร์ โปรไฟล์เพย์โหลดขอบเขต โฟลเดอร์ หรือกฎการลงทะเบียน

เมื่อการปรับใช้เสร็จสิ้น การปรับใช้จะปรากฏในแถบคำสั่ง งานที่เสร็จสิ้น เฉพาะผู้ดูแลที่สามารถล้างงานออกจากแถบคำสั่ง งานที่เสร็จสิ้น ได้

กำหนดเวลาหรือดำเนินการการปรับใช้จากหน้างานที่กำหนดเวลาหรือจากหนึ่งในแถบหลักในคอนโซล Avalanche ปุ่ม การนำความต้องการไปใช้ จะปรากฏบนหน้าหลักเมื่อจำเป็นต้องปรับใช้

ตัวเลือกการกำหนดเวลานั้นรวมถึง:

ดำเนินงานเดี๋ยวนี้

ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงทันที

กำหนดกิจกรรมที่เกิดครั้งเดียวให้กับงาน

ปรับใช้การเปลี่นแปลงเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ การเลือกนี้อนุญาตให้คุณกำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้:

 

วันที่เริ่มต้น วันที่ที่การปรับใช้จะเริ่มต้น

 

เวลาเริ่มต้น เวลาที่การปรับใช้จะเริ่มต้น

 

ทำจนกว่าจะเสร็จ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือก การปรับใช้จะทำงานจนกว่าจะเสร็จ

 

วันที่สิ้นสุด วันที่ที่การปรับใช้สิ้นสุด

 

เวลาสิ้นสุด เวลาที่การปรับใช้สิ้นสุด

 

ใช้เวลาท้องถิ่นของตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ ใช้เวลาท้องถิ่นกับเซิร์ฟเวอร์

กำหนดกิจกรรมเกิดซ้ำให้กับงาน

ดำเนินการปรับใช้ซํ้าเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ การเลือกนี้อนุญาตให้คุณกำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้:

 

เวลาเริ่มต้น เวลาที่กิจกรรมจะเริ่มต้น

 

ใช้เวลาสิ้นสุด เวลาที่กิจกรรมสิ้นสุด

 

ใช้เวลาท้องถิ่นของตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ ใช้เวลท้องถิ่นกับเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุแทนที่จะใช้เวลาท้องถิ่นของเซิร์ฟเวอร์โครงข่าย

 

ทุกวัน การปรับใช้จะดำเนินการทุกวัน เมื่อ ทุกวัน ถูกเลือก คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้ได้อีกด้วย:

 

ทุกวันธรรมดา ใช้งานการปรับใช้ทุก ๆ วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

ทุกวันสุดสัปดาห์ ใช้งานการปรับใช้ทุก ๆ วันเสาร์และวันอาทิตย์

 

รายสัปดาห์ การปรับใช้จะดำเนินการทุกสัปดาห์ เมื่อ ทุกสัปดาห์ ถูกเลือก คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้ได้อีกด้วย:

ทำงานทุก ๆ __ สัปดาห์ บน ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณกำหนดค่าให้การปรับใช้ทำงานทุกสัปดาห์หรือในระยะห่างที่นานกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเชื่อมข้อมูลทุก ๆ วันเสาร์ ให้พิมพ์ 2 ในกล่องข้อความและเปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย เสาร์

[วันในสัปดาห์] กล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้อนุญาตให้คุณระบุวันของสัปดาห์ที่จะดำเนินการปรับใช้

 

รายเดือน การปรับใช้จะดำเนินการทุกเดือน เมื่อ รายเดือน ถูกเลือก คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้ได้อีกด้วย:

ทำงานใน __ วัน ทุก ๆ __ เดือน ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าวันของเดือนในการเชื่อมข้อมูล และจำนวนเดือนที่ห่างกันของการปรับใช้แต่ละครั้ง

 

วันที่เริ่มต้น ระบุวันที่ที่การปรับใช้ควรเริ่มทำงาน

 

ไม่มีวันที่สิ้นสุด เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือก การปรับใช้จะทำงานซํ้าเรื่อย ๆ อย่างไม่มีกำหนด

 

สิ้นสุดภายใน เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือก การปรับใช้จะไม่ทำงานหลังจากวันที่ระบุ

เมื่อคุณระบุเวลาสำหรับการกำหนดเวลาการปรับใช้ ให้ใช้เวลาแบบ 24 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น ใช้ 17:00 แทน 5:00 PM

ในการกำหนดเวลาหรือดำเนินการการปรับใช้จากหน้างานที่กำหนดเวลา:

1  คลิก เครื่องมือ > งานที่กำหนดเวลา

หน้างานที่กำหนดเวลาจะปรากฏขึ้น

2  คลิก เพิ่ม ในแถบคำสั่งงานที่กำหนดเวลา

3  ตัวช่วยสร้างกำหนดเวลางานจะปรากฏขึ้น คลิก ถัดไป

4  ในการเพิ่มโฟลเดอร์ในรายการ ให้คลิก เพิ่ม แล้วเลือกโฟลเดอร์จากรายการที่ปรากฏ ตามค่าเริ่มต้นจะไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอการเช็คอินโดยทันทีสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมด และอุปกรณ์อัจฉริยะที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะเชื่อมข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะตามการเช็คอินตามกำหนด

5  เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มโฟลเดอร์ ให้คลิก ถัดไป

6  หน้าจอ ตัวเลือกการกำหนดเวลา จะปรากฏ กำหนดเวลาที่จะเกิดการปรับใช้แล้วคลิก ถัดไป

หากคุณเลือกครั้งเดียวหรืองานแบบเกิดซํ้า ตัวเลือกสำหรับการกำหนดเวลางานจะปรากฏ กำหนดค่าเหล่านั้นแล้วคลิก ถัดไป

7  หน้าจอ ตรวจสอบงานของคุณ จะปรากฏ ตรวจสอบงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องแล้วคลิก เสร็จสิ้น

เมื่อ ตัวกำหนดเวลางาน ได้ทำกิจกรรมเสร็จสิ้น กิจกรรมจะปรากฏในรายการ งานที่เสร็จสิ้น ตามค่าเริ่มต้น ตัวกำหนดเวลางาน จะตั้งค่าเพื่อรักษางานที่เสร็จสิ้นทั้งหมดในรายการ ผู้ดูแลสามารถลบงานทีละงานได้

ในการกำหนดเวลาหรือดำเนินการการปรับใช้จากหน้าหลัก:

1  นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการปรับใช้

2  จากหนึ่งในแถบหลักในคอนโซล Avalanche ให้คลิกปุ่ม การนำความต้องการไปใช้ เมื่อต้องการเชื่อมข้อมูล ปุ่มนี้จะปรากฏบนด้านขวาของคอนโซล ด้านบนของแถบคำสั่ง

ปุ่ม การนำความต้องการไปใช้

3  หน้าต่างโต้ตอบ การปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ จะปรากฏขึ้น เลือกตัวเลือก ปรับใช้ตอนนี้ ในการเชื่อมข้อมูลทันทีหรือตัวเลือก ปรับใช้ภายหลัง เพื่อกำหนดเวลาการปรับใช้ หากคุณกำหนดเวลาการปรับใช้ ให้ระบุวันที่และเวลาที่การปรับใช้จะเกิดขึ้น โปรไฟล์ที่จะถูกปรับใช้จะแสดงรายการในแถบคำสั่ง ตามค่าเริ่มต้นจะไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอการเช็คอินโดยทันทีสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมด และอุปกรณ์อัจฉริยะที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะเชื่อมข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะตามการเช็คอินตามกำหนด

4  คลิกl เสร็จสิ้น

ในการลบงานที่เสร็จสิ้นจากหน้า กำหนดเวลางาน:

1  คลิก เครื่องมือ > กำหนดเวลางาน

หน้า กำหนดเวลางาน จะปรากฏขึ้น

2  ในแถบคำสั่ง งานที่เสร็จสิ้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ ชนิดกิจกรรม ที่อยู่ถัดจากชื่อของงานที่คุณต้องการลบออกจากรายการแล้วคลิก ลบ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.