การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์

หากคุณต้องการใช้งานเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่และเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่แยกต่างหากจากเซิร์ฟเวอร์องค์กรของคุณ ให้ใช้ตัวติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์

Avalanche 6.0 อนุญาตให้คุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะได้เพียงเซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้น แต่คุณสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้มากตามที่ต้องการ

การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์:

1  คลิกสองครั้งที่ตัวติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เพื่อเริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง

2  เลือกหาไดเร็กทอรี่ติดตั้งปลายทางที่คุณต้องการและคลิก ถัดไป เพื่อทำต่อ

3  คลิก ถัดไป เพื่อสร้างโฟลเดอร์เมนูเริ่มต้น

4  กรอกที่อยู่ Avalanche ในรูปแบบชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP เพื่อระบุชี้และเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์องค์กร

5  คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง

6  คลิก เสร็จสิ้น เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.