การสร้างโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบอุปกรณ์ของคุณและทำให้จัดการค่าติดตั้งได้ง่ายขึ้น

มุมมองตำแหน่งตัวอย่าง

อุปกรณ์อัจฉริยะจะได้รับการจัดสรรไปยังโฟลเดอร์โดยขึ้นอยู่กับกฎการลงทะเบียน เมื่อคุณสร้างกฎการลงทะเบียน คุณจะเชื่อมโยงกฎกับโฟลเดอร์เฉพาะ อุปกรณ์อัจฉริยะแต่ละตัวที่เชื่อมต่อโดยใช้กฎการลงทะเบียนนั้น จะถูกกำหนดไปยังโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ AIDC จะได้รับการจัดสรรไปยังโฟลเดอร์โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์การเลือก ตัวอย่างเช่น หากโฟลเดอร์ A มีเกณฑ์การเลือกว่า: ModelName = ITCCK30 อุปกรณ์ Intermec CK30 ใด ๆ จะปรากฏในคลังโฟลเดอร์ X โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

โฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์ย่อยไม่ต้องใช้กฎการลงทะเบียนหรือเกณฑ์การเลือกเฉพาะ โฟลเดอร์ "พาเรนต์" เหล่านี้จะแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในโฟลเดอร์ย่อยแทน

คุณสามารถย้ายอุปกรณ์อัจฉริยะไปยังโฟลเดอร์อื่นด้วยตัวเอง แต่หากลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ อุปกรณ์จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่เชื่อมโยงกับกฎการลงทะเบียนที่ใช้

หากอุปกรณ์ AIDC ไม่ตรงกับเกณฑ์การเลือกสำหรับโฟลเดอร์ใด ๆ อุปกรณ์จะปรากฏในโฟลเดอร์อุปกรณ์ที่ไม่ได้กำหนดที่มีการสร้างตามค่าเริ่มต้น

ในการสร้างโฟลเดอร์:

1  ในแผนผังการนำทาง ให้เลือกที่ที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ แล้วคลิก โฟลเดอร์ใหม่ หน้าโฟลเดอร์ใหม่จะปรากฏขึ้น

2  พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ในกล่องข้อความ

3  หากคุณต้องการเพิ่มอุปกรณ์ AIDC ไปยังโฟลเดอร์ ให้คลิก เรียกใช้ตัวช่วย เพื่อกำหนดค่าเกณฑ์การเลือกเฉพาะสำหรับโฟลเดอร์

4  หากคุณไม่ต้องการเห็นโปรไฟล์ที่สืบทอดและกลุ่มอุปกรณ์ ให้เปิดใช้งานตัวเลือก ซ่อนโปรไฟล์ที่สืบทอดและกลุ่มอุปกรณ์

5  หากต้องการ ให้กำหนดค่าละติจูดและลองจิจูดเพื่อให้แสดงโฟลเดอร์ใหม่บนแผนที่ คลิกปุ่ม ใช้แผนที่เพื่อลงจุด เพื่อรับละติจูดและลองจิจูดโดยการคลิกบนแผนที่

6  คลิก บันทึก

โฟลเดอร์จะปรากฏใต้โฟลเดอร์ที่เลือก

ในการทำการเปลี่ยนแปลงกับโฟลเดอร์หลังจากสร้างแล้ว ให้เลือกโฟลเดอร์ในแผนผังการนำทาง แล้วคลิก มุมมอง กล่องข้อความ แสดงโฟลเดอร์ จะปรากฏขึ้น โดยแสดงรายการเกี่ยวกับโฟลเดอร์ คลิก แก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.