การแจกจ่ายคีย์

หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณใช้การจำลองจุดเชื่อมต่อของ Wavelink แป้นพิมพ์ที่สร้างและแก้ไขด้วยตัวแก้ไขแป้นพิมพ์สามารถแจกจ่ายออกไปได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ mobile device management (MDM) เช่น Wavelink Avalanche

ก่อนที่คุณจะสามารถแจกจ่ายแป้นพิมพ์กำหนดเองไปยังอุปกรณ์ด้วยไคลเอ็นต์ TE คุณจะต้องส่งออกแป้นพิมพ์ทั้งหมดในโปรเจ็กต์ก่อน การส่งออกจะสร้างไฟล์ ZIP ที่มีแป้นพิมพ์เป็นไฟล์ XML พร้อมทั้งสคริปต์ รูปภาพ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้แป้นพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งออกแป้นพิมพ์จากตัวแก้ไขแป้นพิมพ์

เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณถูกส่งออก ให้แจกจ่ายแป้นพิมพ์เหล่านั้นให้กับอุปกรณ์โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

จากคอนโซล Avalanche ที่ไม่มีใบรับรอง Avalanche หากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้จัดการโดย Avalanche คุณสามารถกำหนดค่าเพย์โหลดและปริ้นท์ QR โค้ดสำหรับให้อุปกณ์สแกนและติดตั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งออกแป้นพิมพ์ไปยังอุปกรณ์โดยใช้ Avalanche ที่ไม่มีใบรับรอง

จากคอนโซล Avalanche ที่มีใบรับรอง Avalanche หากอุปกรณ์ของคุณจัดการโดย Avalanche คุณสามารถใช้เพย์โหลด TE เฉพาะในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณได้โดยตรงโดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงด้วยมือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งออกแป้นพิมพ์ไปยังอุปกรณ์โดยใช้ Avalanche ที่มีใบรับรอง

การใช้ซอฟต์แวร์ MDM อื่น หากอุปกรณ์ของคุณจัดการโดยซอฟต์แวร์ MDM ที่คล้ายกับ Avalanche คุณสามารถสร้างการกำหนดค่าเพย์โหลดในคอนโซลการกำหนดค่าของ Wavelink และดาวน์โหลดการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า และนำไฟล์การกำหนดค่านั้นมาใช้กับอุปกรณ์ผ่านทางบริการทางเลือกอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งออกแป้นพิมพ์ไปยังอุปกรณ์โดยใช้ MDM แบบเลือกได้

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.