Velocity powered by Wavelink

การตั้งค่าการนำทาง

การตั้งค่าบนแท็บ โฮสต์ > การนำทาง จะขึ้นอยู่กับประเภทโปรเจคและประเภทการเลียนแบบคุณสมบัติบางประเภทเท่านั้นที่สามารถใช้ได้กับโปรเจคทุกประเภท

สำหรับรายการรหัสคีย์ โปรดดูที่ รหัสและคำสั่งแป้นพิมพ์

คำสั่งไปต่อที่ฟิลด์

รหัสคีย์ที่จะทำงานเมื่อผู้ใช้อุปกรณ์แตะฟิลด์หลังฟิลด์ที่ทำงานอยู่ไคลเอ็นต์จะคำนวณจำนวนทั้งหมดของคำสั่งไปต่อที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเข้าถึงฟิลด์ดังกล่าว จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการโฮสต์จะได้รับคำสั่งและแปลคำสั่งเหล่านั้น จากนั้นจะคืนการกระทำที่ต้องการ

จะสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้สำหรับโปรเจค VT100, VT220 และ XTERM

หากปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่าง ผู้ใช้จะไม่สามารถไปต่อที่ฟิลด์ใหม่โดยการสัมผัสได้อย่างไรก็ตาม ระบบจะยังอนุญาตการกด Tab เพื่อไปต่อสำหรับคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ที่เป็นซอฟต์แวร์

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะถูกตั้งค่าเป็น {TAB}

หากคุณต้องการเปลี่ยนค่านี้ โฮสต์ของคุณต้องรองรับคำสั่งใหม่

คำสั่งย้อนกลับไปที่ฟิลด์

รหัสคีย์ที่จะทำงานเมื่อผู้ใช้อุปกรณ์แตะฟิลด์ก่อนฟิลด์ปัจจุบันไคลเอ็นต์จะคำนวณจำนวนทั้งหมดของคำสั่งย้อนกลับที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเข้าถึงฟิลด์ดังกล่าว จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการโฮสต์จะได้รับคำสั่งและแปลคำสั่งเหล่านั้น จากนั้นจะคืนการกระทำที่ต้องการตามค่าเริ่มต้น สิ่งนี้จะถูกเว้นว่างไว้

หากคุณไม่ป้อนคำสั่งย้อนกลับฟิลด์ ระบบจะใช้คำสั่งไปต่อเพื่อวนรอบฟิลด์ไปข้างหน้า

จะสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้สำหรับโปรเจค VT100, VT220 และ XTERM

เมื่อคำสั่งย้อนกลับถูกดำเนินการจากฟิลด์สุดท้าย ระบบจะไม่ส่งฟิลด์ไปยังโฮสต์

หากคุณต้องการเพิ่มรหัสคีย์ที่นี่ โฮสต์ของคุณต้องรองรับฟังก์ชั่นนี้

คำสั่งปุ่มย้อนกลับฮาร์ดแวร์

รหัสคีย์ที่จะทำงานเมื่อผู้ใช้อุปกรณ์กดปุ่มย้อนกลับฮาร์ดแวร์หากเว้นว่างไว้ ปุ่มถอยกลับบนอุปกรณ์จะไม่ดำเนินการใดๆ

จะสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้สำหรับโปรเจค VT, 3270/5250 และเว็บ

คำสั่งเลื่อนเมนูขึ้น

รหัสคีย์สำหรับปุ่มเลื่อนเมนูขึ้นในแถบเครื่องมือของอุปกรณ์ สิ่งนี้จะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของปุ่มบนแป้นพิมพ์เมื่อกดปุ่มดังกล่าว รหัสคีย์ที่กำหนดจะถูกส่งให้กับโฮสต์หากปล่อยว่างไว้ ปุ่มนี้จะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อเมนูแสดงขึ้นมา

คำสั่งเลื่อนเมนูลง

รหัสคีย์สำหรับปุ่มเลื่อนเมนูลงในแถบเครื่องมือของอุปกรณ์ สิ่งนี้จะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของปุ่มบนแป้นพิมพ์เมื่อกดปุ่มดังกล่าว รหัสคีย์ที่กำหนดจะถูกส่งให้กับโฮสต์หากปล่อยว่างไว้ ปุ่มนี้จะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อเมนูแสดงขึ้นมา

ปิดใช้งานการย่อและการซูม

ปิดใช้งานความสามารถในการซูมเข้าหรือออกบนหน้าจอของผู้ใช้อุปกรณ์สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่ซูมเข้าบนหน้าจอโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่กำลังทำงานด้วยตนเองอยู่ผู้ใช้ยังคงสามารถแตะที่หน้าจอเพื่อเลือกฟิลด์หรือใช้แป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์ได้

โปรเจคที่สร้างขึ้นก่อน Velocity v1.2.104 จะมีค่าเริ่มต้นเป็น ไม่ใช่

เปิดใช้งานโหมดหน้าจอคงที่

ไคลเอ็นต์จะแสดงส่วนซ้ายบนของหน้าจอเนทีฟการเลื่อนถูกปิดใช้งาน และผู้ใช้ไม่สามารถแพนหรือซูมหน้าจอได้

ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับโปรเจค TE เท่านั้น

ซ่อนแถบเครื่องมือ

ซ่อนแถบเครื่องมือ Velocity (ด้วยปุ่มแป้นพิมพ์ ปุ่มเมนู และปุ่มเมนูทางลัด) ออกจากมุมมองส่วนนี้จะไม่ส่งผลกับแถบการนำทางด้านล่างของ Android

จะสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้สำหรับโปรเจค TE, เว็บ และ SIM

ปุ่มสลับการแสดงผลแป้นพิมพ์

ค่าฐานสิบหกสำหรับคีย์ที่ใช้แสดงผลแป้นพิมพ์ฟิลด์นี้จะยอมรับเฉพาะค่าฐานสิบหกของคีย์และจะไม่รับค่าที่มีชื่อหรือมาโคร

ตัวอย่างเช่น: E043

จะสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้สำหรับโปรเจค TE, เว็บ และ SIM

ปุ่มสลับการแสดงผลเมนู

ค่าฐานสิบหกสำหรับคีย์ที่ใช้เปิดเมนูฟิลด์นี้จะยอมรับเฉพาะค่าฐานสิบหกของคีย์และจะไม่รับค่าที่มีชื่อหรือมาโคร

จะสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้สำหรับโปรเจค TE, เว็บ และ SIM

ปุ่มสลับการแสดงผลเมนูทางลัด

ค่าฐานสิบหกสำหรับคีย์ที่ใช้เปิดเมนูทางลัดฟิลด์นี้จะยอมรับเฉพาะค่าฐานสิบหกของคีย์และจะไม่รับค่าที่มีชื่อหรือมาโคร

จะสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้สำหรับโปรเจค TE, เว็บ และ SIM


บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?   

หัวข้อ:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดไว้

อื่นๆ