Velocity powered by Wavelink

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

จะสามารถใช้งานการตั้งค่าต่อไปนี้ได้จากบนแท็บ โฮสต์ > เครื่องพิมพ์ ของโฮสต์โปรไฟล์จะสามารถใช้งานแท็บนี้ได้เฉพาะสำหรับโปรเจค VT เท่านั้น

ประเภทเครื่องพิมพ์

เลือกจากตัวเลือกสำหรับการพิมพ์ต่อไปนี้:

ไม่มีไคลเอ็นต์ไม่ส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์

Bluetoothไคลเอ็นต์ส่งข้อมูลการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์แรกในรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth


บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?   

หัวข้อ:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดไว้

อื่นๆ