Velocity powered by Wavelink

การตั้งค่าความปลอดภัย

จะสามารถใช้งานการตั้งค่าต่อไปนี้ได้จากบนแท็บ โฮสต์ > การรักษาความปลอดภัย ของโฮสต์โปรไฟล์

ClosedTE

SSL

ใช้ SSL

ใช้ SSL เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งไปที่โฮสต์เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ฟิลด์พอร์ตสำหรับโปรไฟล์โฮสต์จะเปลี่ยนเป็น 992คุณไม่สามารถใช้ ConnectPro ได้เมื่อเปิดใช้งาน SSL อยู่

ใบรับรอง

ใบรับรองที่ถูกต้อง

เพิ่มใบรับรองที่ถูกต้องไปที่อุปกรณ์เพื่อการเชื่อมต่อกับโฮสต์อย่างปลอดภัย เมื่อเพิ่มแล้ว ข้อมูลหัวเรื่องและลายนิ้วหัวแม่มือทั้งหมดที่เชื่อมโยงกันจะถูกระบุไว้ที่นี่ ที่อยู่โฮสต์ที่แสดงในใบรับรองจะต้องตรงกับตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ มิฉะนั้นอุปกรณ์จะไม่เชื่อถือโฮสต์

หากไม่มีใบรับรองที่แนบอยู่กับโปรไฟล์โฮสต์ Velocity จะอ้างอิงจากคลังใบรับรองของอุปกรณ์ในคลังนี้ ใบรับรองที่เผยแพร่โดยหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบรับรองจะสามารถเชื่อถือได้และไม่จำเป็นต้องเพิ่มไปที่โปรไฟล์โฮสต์อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเอง คุณจะต้องรวมใบรับรองนั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับใช้โปรเจค Velocity Console

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ใช้อุปกรณ์จะไม่ได้รับแจ้งให้เชื่อถือใบรับรองเมื่อเชื่อมต่อกับโฮสต์ผู้ใช้จะได้รับแจ้งเพียงข้อผิดพลาดเมื่อยังไม่ได้เชื่อถือโฮสต์หรือไม่ได้แนบใบรับรองไปกับโปรไฟล์โฮสต์เท่านั้น

นามสกุลไฟล์ใบรับรองที่รองรับ ได้แก่ .cer, .crt และ .pem

คุณสามารถแนบใบรับรองไปกับโปรเจคได้เพียงใบเดียวเท่านั้น

SSH

ใช้ SSH

ใช้ SSH เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งไปที่โฮสต์ ไคลเอ็นต์ Velocity สามารถใช้ SSH เวอร์ชัน 1 หรือ 2 ได้ และจะเลือกโปรโตคอลที่ปลอดภัยที่สุดที่รองรับโดยอัตโนมัติไม่มีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับ SSH บนอุปกรณ์ แต่ต้องกำหนดค่าโฮสต์สำหรับ SSH เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ฟิลด์ลงชื่อผู้ใช้อัตโนมัติ และฟิลด์รหัสผ่านการเข้าใช้อัตโนมัติ จะปรากฏขึ้นและต้องกรอกข้อมูล รวมทั้งฟิลด์พอร์ต จะเปลี่ยนเป็น 22

คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้หรือ ใช้ช่องทาง SSH แต่ไม่สามารถเลือกทั้งสองตัวเลือกพร้อมกันได้

ใช้ช่องทาง SSH

ตั้งค่าว่าจะใช้การต่ออุโมงค์ SSH หรือไม่ หากคุณจะใช้การเลียนแบบ 5250 กับ SSH คุณต้องใช้การต่ออุโมงค์ SSH เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ฟิลด์ลงชื่อผู้ใช้อัตโนมัติ, ฟิลด์รหัสผ่านการเข้าใช้อัตโนมัติ, ฟิลด์ที่อยู่ช่องทาง และฟิลด์พอร์ตช่องทาง จะปรากฏด้านล่างและฟิลด์พอร์ต จะเปลี่ยนเป็น 22

คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้หรือ ใช้ SSH แต่ไม่สามารถเลือกทั้งสองตัวเลือกพร้อมกันได้

ลงชื่อผู้ใช้อัตโนมัติ

ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ SSH

ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้เมื่อเลือก ใช้ SSH หรือ ใช้ช่องทาง SSH เท่านั้น

รหัสผ่านการเข้าใช้อัตโนมัติ

รหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับชื่อผู้ใช้ SSH

ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้เมื่อเลือก ใช้ SSH หรือ ใช้ช่องทาง SSH เท่านั้น

ยอมรับคีย์ใหม่

ตัดสินใจว่าไคลเอ็นต์จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SSH ที่ไม่มีคีย์สาธารณะหรือไม่ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัตินี้จะถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช่จะสามารถใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้ได้: 

ไม่ไคลเอ็นต์จะเชื่อมต่อกับโฮสต์โดยใช้หนึ่งในโฮสต์คีย์ที่รู้จักหากคุณไม่ป้อนโฮสต์คีย์ที่รู้จัก ผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งให้ยอมรับโฮสต์คีย์ในครั้งแรกที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หากผู้ใช้ยอมรับ ไคลเอ็นต์จะจัดเก็บคีย์ไว้เป็นโฮสต์คีย์ที่รู้จักและผ่านการยอมรับ และหลังจากนั้นก็จะเชื่อมต่อกับโฮสต์โดยใช้โฮสต์คีย์ดังกล่าวเพียงเท่านั้นผู้ใช้จะไม่ได้รับการเตือนให้ยอมรับคีย์โฮสต์ที่รู้จักใดๆ เพิ่มเติม หากอุปกรณ์พยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SSH ด้วยโฮสต์คีย์อื่น การเชื่อมต่อจะล้มเหลว

หากผู้ใช้ปฏิเสธโฮสต์คีย์ การเชื่อมต่อเซสชันจะล้มเหลวหาผู้ใช้ลองใช้เซิร์ฟเวอร์ SSH เดิมอีกครั้ง ผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งให้ยอมรับโฮสต์คีย์อีกครั้ง

ข้อความแจ้งไคลเอ็นต์จะเชื่อมต่อกับโฮสต์ที่ใช้หนึ่งในโฮสต์คีย์ที่รู้จักแต่ละครั้งที่ไคลเอ็นต์พยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SSH ที่ไม่ตรงกับโฮสต์คีย์หนึ่งรายการที่รู้จัก ไคลเอ็นต์จะแสดงลายนิ้วมือโฮสต์และข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ยอมรับโฮสต์คีย์หากผู้ใช้ยอมรับ ไคลเอ็นต์จะจัดเก็บคีย์ดังกล่าว และหลังจากนั้น จะเชื่อมต่อกับโฮสต์โดยไม่แสดงข้อความแจ้งอีกต่อไปหากมีโฮสต์คีย์ที่รู้จักอยู่แล้ว โฮสต์คีย์ดังกล่าวจะถูกเขียนทับเมื่อผู้ใช้ยอมรับโฮสต์คีย์ใหม่

หากผู้ใช้ปฏิเสธโฮสต์คีย์ การเชื่อมต่อเซสชันจะล้มเหลวหาผู้ใช้ลองใช้เซิร์ฟเวอร์ SSH เดิมอีกครั้ง ผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งให้ยอมรับโฮสต์คีย์อีกครั้ง

ใช่ไคลเอ็นต์จะเชื่อมต่อกับโฮสต์ใดๆ โดยใช้ SSH และจะไม่พยายามจับคู่โฮสต์คีย์ที่รู้จักผู้ใช้ไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ยอมรับโฮสต์คีย์

การเลือก ข้อความแจ้ง หรือ ใช่ อาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมระบบของคุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตีแบบแทรกกลางการสื่อสาร เราจึงไม่แนะนำ

โฮสต์ที่รู้จัก

คีย์สาธารณะของโฮสต์มีไว้เพื่อใช้ในการยืนยันโฮสต์ที่เชื่อถือได้เมื่อคุณป้อนคีย์โฮสต์ที่รู้จัก อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ในกรณีที่มีคีย์ส่วนตัวที่ตรงกันเท่านั้น

คีย์โฮสต์ที่รู้จักจะต้องเริ่มต้นด้วยประเภทอัลกอริทึม ตัวอย่างเช่น คีย์ RSA เริ่มต้นด้วย ssh-rsa ตามด้วยช่องว่าง แล้วตามด้วยคีย์เลขฐาน 64 ที่เข้ารหัสแล้ว

หากค่าที่คุณมีมีเครื่องหมายทวิภาคในนั้น ค่าดังกล่าวคือลายนิ้วมือและไม่ใช่คีย์สาธารณะ ฟิลด์นี้ไม่ยอมรับลายนิ้วมือ

ฟิลด์นี้ไม่ใช่ฟิลด์บังคับ

โฮสต์ทางเลือกที่รู้จัก

คีย์โฮสต์ทางเลือกที่รู้จัก ในกรณีที่คุณมีเซิร์ฟเวอร์ SSH สองเซิร์ฟเวอร์ที่มีคีย์ที่แตกต่างกันและคุณต้องการให้ไคลเอ็นต์สามารถเชื่อมต่อกับทั้งคู่ได้ หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนคีย์โฮสต์ SSH บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ที่อยู่ช่องทาง

ที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์สำหรับช่องทาง SSH

ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้เมื่อเลือก ใช้ช่องทาง SSH เท่านั้น

พอร์ตช่องทาง

หมายเลขพอร์ต TCP ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ช่องทางสำหรับการต่ออุโมงค์ SSH

ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้เมื่อเลือก ใช้ช่องทาง SSH เท่านั้น

ConnectPro

ใช้การเชื่อมต่อ ConnectPro เท่านั้น

ระบุว่า Velocity Client ควรจะเชื่อมต่อกับโฮสต์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ ConnectPro เท่านั้นหรือไม่ หากคุณเปิดใช้งานกล่องเครื่องหมายนี้ คุณจะไม่สามารถเลือกการตั้งค่าใช้ SSL ในส่วนการตั้งค่า SSL ได้

ประเภทเซิร์ฟเวอร์

หมายเลขเวอร์ชั่นของเซิร์ฟเวอร์ ConnectPro

ที่อยู่

ที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์

พอร์ต

หมายเลขพอร์ต TCP ที่เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ใช้ในการฟังคำขอการเลียนแบบจากลูกค้า

ยุติเซสชั่น ConnectPro

ระบุเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ ConnectPro ควรยุติการเชื่อมต่อกับโฮสต์

ค่าที่เป็นไปได้ประกอบด้วย:

ไม่ต้อง เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่จะไม่ยุติเซสชั่นที่สร้างไว้กับโฮสต์ ไคลเอ็นต์จะรับผิดชอบต่อการยุติเซสชั่นด้วยตัวเอง

เมื่อโครงข่ายผิดพลาด เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่จะยุติเซสชั่นกับโฮสต์เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเครือข่าย เช่น สูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่าย

เมื่อออกจากเซสชั่น เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่จะยุติเซสชั่นกับโฮสต์เมื่อเซสชั่นถูกยุติโดย Velocity Clientตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเลือกตัวเลือกนี้

ตลอดเวลาเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่จะยุติเซสชั่นกับโฮสต์เมื่อเครือข่ายเกิดข้อผิดพลาดหรือเมื่อเซสชั่นถูกยุติ

ไคลเอ็นต์เชื่อมต่อใหม่กรณีขาดการเชื่อมต่อกระทันหัน

ระบุว่า Velocity Client จะพยายามเชื่อมต่อใหม่หรือไม่หากสูญเสียเซสชั่นที่มีเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่และไคลเอ็นต์ไม่ได้รับข้อความแจ้งการยกเลิกการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณสมบัตินี้จะถูกตั้งค่าเป็น ใช่

สตริงเชื่อมต่ออีกครั้ง

ระบุสตริงเชื่อมต่อใหม่ที่อุปกรณ์ควรใช้ในระหว่างที่เชื่อมต่อกับโฮสต์ หรือคุณอาจกำหนดค่าสตริงเชื่อมต่อใหม่ใน ConnectPro ได้

ใช้ SSL

ใช้ SSL/TLS เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งไปที่โฮสต์ ไม่มีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับ SSL/TLS บนอุปกรณ์ Android แต่ต้องกำหนดค่าโฮสต์สำหรับ SSL/TLS

ใช้การเข้ารหัสแบบกำหนดเอง

ใช้วิธีการเข้ารหัสแบบกำหนดเอง Ivanti เพื่อเข้ารหัสการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ConnectPro เมื่อคุณใช้การเข้ารหัสแบบกำหนดเอง ให้ระบุคีย์การเข้ารหัสในฟิลด์คีย์ด้านล่าง

คีย์

ระบุคีย์การเข้ารหัสแบบกำหนดเอง


บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?   

หัวข้อ:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดไว้

อื่นๆ