Velocity powered by Wavelink

การกำหนดค่าการตั้งค่าโปรเจค

โปรเจคประกอบด้วยโปรไฟล์โฮสต์ของคุณและการตั้งค่าและสคริปต์ทั้งหมดที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับโฮสต์ที่กำหนด

คุณสามารถสร้างธีมส่วนกลางที่เปลี่ยนแปลงสไตล์ของหน้าจอทุกหน้าจอได้ แม้ว่าการเปลี่ยนนี้จะไม่เปลี่ยนสถานะของหน้าจอจาก "คาดเดา" เป็น "แม่แบบ" เฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองที่ดำเนินการในแต่ละองค์ประกอบของหน้าจอเท่านั้นที่จะบังคับให้เกิดการสร้างแม่แบบจาก Velocity Console

นอกจากนั้นแล้ว คุณยังสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรภายนอก เช่น HTML และไฟล์ไวยากรณ์ที่คุณสามารถอ้างอิงได้จากสคริปต์

คุณไม่สามารถแก้ไของค์ประกอบของธีมบนโปรไฟล์โฮสต์ของเว็บได้

ธีมทันสมัย

ในหน้าหน้าจอ คุณสามารถกำหนดค่าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบในลักษณะทีละหน้าจอหรือทีละแม่แบบได้ เมื่อคุณแก้ไของค์ประกอบในแท็บ การตั้งค่า > ธีมทันสมัย องค์ประกอบทั้งหมดจะถูกกำหนดค่าเช่นเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบและวิธีการกำหนดค่าองค์ประกอบ ให้ดูการกำหนดค่าหน้าจอ

คุณสามารถใช้ CSS แบบกำหนดเองจัดรูปแบบองค์ประกอบหน้าจอในโปรเจค Velocityส่งออก CSS ค่าเริ่มต้นโดยคลิกที่ปุ่ม ส่งออก CSS ในหน้า การตั้งค่า > ธีมสมัยใหม่ > หน้าจอ แล้วกำหนดเองโดยใช้ชั้นหมวดหมู่ต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน CSS ค่าเริ่มต้น จากนั้นให้นำเข้าไปยังโปรเจคของคุณ

หากคุณเลือก CSS ที่กำหนดเอง ขอให้ทราบว่าจะมีการปฏิสัมพันธ์กับธีมที่คุณกำหนดเองและการตั้งค่าสไตล์อื่นๆ ในไคลเอ็นต์ ตัวอย่างเช่น สไตล์ที่คุณกำหนดใน CSS ที่กำหนดเองของคุณอาจถูกแทนที่โดยสไตล์ที่กำหนดไว้ในที่อื่น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือความจำเพาะ

ทดสอบ CSS ที่กำหนดเองของคุณก่อนปรับใช้สภาพแวดล้อมการผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบแสดงอย่างถูกต้อง

ธีมดั้งเดิม

การตั้งค่าต่อไปนี้ใช้งานได้ที่หน้า การตั้งค่า > ธีมดั้งเดิมเมื่อคุณแก้ไขคุณสมบัติหน้าจอ หน้าจอทางซ้ายจะแสดงสีและขนาดฟอนต์ที่คุณเลือก

ขนาด

ตั้งค่าขนาดตัวอักษรสำหรับโหมดดั้งเดิม

เปิดใช้งานสีที่กำหนดเอง

เมื่อเปิดใช้งานเล้วคุณสามารถเลือกสีพื้นหน้าและพื้นหลังสำหรับหน้าจอดั้งเดิมได้

ทรัพยากร

ทรัพยากร

ไฟล์ภายนอกเช่น HTML, CSS, JavaScript และไฟล์ไวยากรณ์จะเชื่อมโยงกับโปรเจคที่หน้าจอนี้ไฟล์ทั้งหมดที่เพิ่มที่นี่สามารถอ้างอิงได้จากสคริปต์และปรับใช้กับขอบเขตเฉพาะได้

แหล่งข้อมูลที่ถูกเพิ่มที่นี่จะเชื่อมโยงกับไดเรกทอรีและรวมกลุ่มกับโปรเจคของคุณในระหว่างการปรับใช้วิธีนี้จะทำให้คุณไม่ต้องอ้างอิงไดเรกทอรีแบบสัมบูรณ์หรือสัมพัทธ์ แต่สามารถจัดรายการชื่อไฟล์ที่ Velocity Client จะค้นหาในขณะที่ดำเนินการได้แทน

เมื่อสคริปต์ใน Velocity อ้างอิงไฟล์ที่อยู่ภายนอกโปรเจคของคุณ เช่น ไฟล์ CSS ไฟล์ดังกล่าวจะต้องถูกเพิ่มเป็นทรัพยากรไปที่โปรเจคหากคุณกำลังใช้ Speakeasy แล้วเพิ่มไฟล์ไวยากรณ์ คุณสามารถโหลดไฟล์นี้ผ่านทางสคริปต์ แล้วใช้การจดจำวลีแบบแปลงเสียงเป็นข้อความได้

คุณยังสามารถเพิ่มแหล่งข้อมูล HTML แล้วอ้างอิงด้วย file:// ได้อีกด้วย

เพิ่มเชื่อมโยงไฟล์ทรัพยากรกับโปรเจคของคุณ

ลบ ลบไฟล์ทรัพยากรออกจากโปรเจคของคุณวิธีนี้จะไม่ลบไฟล์ แต่จะป้องกันไม่ให้ไฟล์ถูกรวมเข้าในโปรเจคเมื่อมีการส่งออกหรือปรับใช้โปรเจค


บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?   

หัวข้อ:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดไว้

อื่นๆ