Velocity powered by Wavelink

การใช้สคริปต์

Velocity ใช้สคริปต์ของ JavaScript เพื่อดำเนินการการกระทำที่กำหนดเองในระหว่างเซสชั่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สคริปต์เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงหน้า เพิ่มตัวเลือกเสียง กรอกฟิลด์โดยอัตโนมัติ หรือแก้ไขข้อมูลการสแกนได้

หากต้องการเขียนสคริปต์ Velocity คุณควรมีประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาสคริปต์ เช่น JavaScriptVelocity จะระบุรายการ API สำหรับใช้ในสคริปต์ของคุณเพื่อดำเนินการฟังก์ชั่นที่กำหนด และระบุสคริปต์พื้นฐานของห้องสมุดสคริปต์ที่สามารถแก้ไขให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณได้

คุณสามารถเรียกใช้งานสคริปต์บนไคลเอ็นต์ Velocity ได้ในระหว่างที่เชื่อมต่อเซสชันอยู่หากการเชื่อมต่อถูกตัดขาด ระบบจะละทิ้งตัวจัดการเหตุการณ์จากสคริปต์ขณะสลับระหว่างเซสชัน จะมีเฉพาะเซสชันที่ใช้งานเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูลการสแกนหรือการกดปุ่ม ดังนั้น ตัวจัดการเหตุการณ์สำหรับเซสชันที่ใช้งานอยู่จะเป็นเพียงส่วนเดียวที่จะทำงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์สำหรับ Velocity ให้ดูคู่มือการเขียนสคริปต์ Velocity


บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?   

หัวข้อ:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดไว้

อื่นๆ