Velocity powered by Wavelink

การใช้โปรเจคการตั้งค่าส่วนกลาง

หากต้องการใช้การตั้งค่าเดียวกันกับโปรเจคที่แตกต่างกัน ให้สร้างโปรเจคส่วนกลางด้วยการตั้งค่าที่สามารถนำไปใช้กับหลายๆ โปรเจคได้

โปรเจคส่วนกลางจะมีตัวเลือกต่อไปนี้:

รหัสผ่านการกำหนดค่าสร้างรหัสผ่านที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้อุปกรณ์แต่ละรายจะต้องพิมพ์ก่อนที่จะสามารถเข้าใช้งานการตั้งค่าบนอุปกรณ์ได้ใช้กล่องข้อความยืนยันรหัสผ่านเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิมพ์รหัสผ่านถูกต้องแล้ว

เซสชันสูงสุดจำนวนเซสชันที่อนุญาตให้เชื่อมต่อพร้อมกันสูงสุด

ซ่อนการออกซ่อนปุ่มออกบนเมนู

เมื่อคุณนำโปรเจคการตั้งค่าส่วนกลางไปใช้ การตั้งค่าเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้กับโฮสต์โปรไฟล์ทั้งหมดที่ไคลเอ็นต์ Velocity ใช้งาน

หากต้องการสร้างโปรเจคการตั้งค่าส่วนกลาง

1.เปิดใช้แอพพลิเคชั่น Velocity Console

2.คลิก โปรเจคใหม่ ที่มุมขวาบนสุดของหน้าจอ

3.ป้อนชื่อโปรเจค คุณยังสามารถใส่ชื่อบริษัท ซึ่งใช้สำหรับเรียงลำดับโปรเจคเพียงอย่างเดียวได้ด้วย

4.คลิก ส่วนกลาง

โปรเจคจะเปิดขึ้นมา และคุณจะสามารถแก้ไขการตั้งค่าส่วนกลางที่จะนำไปใช้กับโปรเจคอื่นๆ ได้

หากต้องการนำโปรเจคการตั้งค่าส่วนกลางไปใช้

1.เปิดโปรเจคการตั้งค่าส่วนกลาง

2.คลิกปุ่ม ปรับใช้ ที่มุมขวาบน

3.นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ ป้อนชื่อไฟล์ แล้วคลิก บันทึก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

4.ส่งไฟล์ .wlxgp ที่สร้างขึ้นไปพร้อมกับไฟล์การปรับใช้ (.wldep)


บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?   

หัวข้อ:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดไว้

อื่นๆ