Velocity powered by Wavelink

การใช้การทำให้หน้าจอทันสมัยอย่างรวดเร็ว

Velocity มีเอ็นจินที่ใช้ในคาดเดาเพื่อจดจำองค์ประกอบหน้าจอโดยอัตโนมัติและจัดรูปแบบองค์ประกอบเหล่านั้นใหม่เพื่อแสดงอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย การทำให้หน้าจอทันสมัยอย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขวิธีการแสดงเนื้อหาของเอ็นจินการคาดเดาได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนทีละหน้าจอหรือทีละแม่แบบ

ใช้การทำให้หน้าจอทันสมัยอย่างรวดเร็วเพื่อจัดรูปแบบประสบการณ์ใหม่ทั้งหมด หรือใช้กับส่วนเพียงบางส่วนของแอพพลิเคชั่นโดยเฉพาะ

ในการใช้การทำให้หน้าจอทันสมัยอย่างรวดเร็ว ให้รวมสคริปต์ในโปรเจค Velocity ของคุณที่จดจำหน้าหรือองค์ประกอบของหน้าเฉพาะเจาะจงที่ส่งมาจากโฮสต์ จากนั้นจึงกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหน้าและองค์ประกอบของหน้าดังกล่าว

การทำให้หน้าจอทันสมัยอย่างรวดเร็วไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในโปรเจคที่คุณได้แก้ไขหน้าจอและสร้างแม่แบบแล้ว หากคุณแก้ไขหน้าจอในแถบ หน้าจอ แล้ว การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะแทนที่สคริปต์การทำให้หน้าจอทันสมัยอย่างรวดเร็ว และจะไม่มีการดำเนินการสคริปต์ดังกล่าวบนหน้าเหล่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้การทำให้หน้าจอทันสมัยอย่างรวดเร็ว ให้ดู คู่มือการเขียนสคริปต์ Velocityการทำให้หน้าจอทันสมัยอย่างรวดเร็ว


บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?   

หัวข้อ:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดไว้

อื่นๆ