การแก้ไขคีย์รีจิสทรีสำหรับโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณสามารถเพิ่มคีย์รีจิสทรีไปยังโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่ AIDC ที่จะถูกเพิ่มไปยังรีจิสทรีอุปกรณ์เมื่อปรับใช้โปรไฟล์ได้ เมื่อคุณเพิ่มคีย์รีจิสทรีไปยังโปรไฟล์ คุณสามารถเพิ่มค่าต่าง ๆ สำหรับคีย์นั้นได้ คุณยังมีตัวเลือกในการแก้ไขหรือลบคีย์รีจิสทรีหรือค่าต่าง ๆ ที่มีอยู่บนอุปกรณ์ได้อีกด้วย คุณจะต้องทราบชื่อและตำแหน่งของคีย์หรือค่านั้นเพื่อที่จะแก้ไขหรือลบ

การเพิ่มคีย์รีจิสทรี

การแก้ไขหรือการลบคีย์รีจิสทรีหรือค่า

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.