การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์อัจฉริยะที่ไม่ได้ลงทะเบียน

ในการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Wavelink (ตัวอย่างเช่น ไคลเอ็นต์จำลองจุดเชื่อมต่อ) คุณสามารถใช้ Avalanche เพื่อส่งการกำหนดค่าไปยังอุปกรณ์โดยไม่ต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ใน Avalanche ได้ สร้างเพย์โหลดของการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ใน Avalanche ปรับใช้การกำหนดค่าเหล่านั้น จากนั้นใช้รหัส QR เพื่อดึงการกำหนดค่าจากเซิร์ฟเวอร์ Avalanche

ในการพิมพ์รหัส QR เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์:

1  ทำให้แน่ใจว่าได้สร้างเพย์โหลดแล้ว และได้เพิ่มไปยังโปรไฟล์ที่เปิดใช้งานและที่ปรับใช้อยู่

2  ในแผนผังการทำงาน ให้คลิกที่ชื่อของโฟลเดอร์ที่มีโปรไฟล์ปรับใช้อยู่

3  คลิก ดู เพื่อดูรายละเอียดของโฟลเดอร์

4  คลิก พิมพ์รหัส QR

Avalanche จะสร้างรหัส QR ที่อนุญาตให้อุปกรณ์ดึงเพย์โหลดของการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับโฟลเดอร์

ในสแกนบาร์โค้ดและกำหนดค่าอุปกรณ์:

1  ในอุปกรณ์ ให้เรียกใช้ไคลเอ็นต์จำลองจุดเชื่อมต่อ

2  จากเมนู ให้แตะ สแกนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์

3  อุปกรณ์จะเรียกใช้กล้อง สแกนรหัส QR

อุปกรณ์จะเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Avalanche รับข้อมูลในเพย์โหลดของการกำหนดค่า และปรับใช้กับไคลเอ็นต์จำลองจุดเชื่อมต่อ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.