การใช้ Registry Explorer

จากแถบ รีจิสทรี ใน ตัวแสดงเว็บ คุณสามารถดูและแก้ไขรีจิสทรีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อได้

การดูและแก้ไขรีจิสทรี:

1  จากคอนโซลเว็บของ Avalanche ให้นำทางไปยังหน้า รายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่ แล้วคลิก Registry Explorer

-หรือ-

หลังจากที่คุณสร้างเซสชั่น การควบคุมระยะไกล กับอุปกรณ์แล้ว ให้คลิกแถบ รีจิสทรี ใน ตัวแสดงเว็บ

2  ใช้มุมมองต้นไม้เพื่อนำทางไปยังรีจิสทรีคีย์ที่คุณต้องการดูหรือแก้ไข

หากคุณกำลังเพิ่มหรือลบรีจิสทรีคีย์ ให้คลิก เพิ่มคีย์ หรือ ลบคีย์ ที่ด้านบนสุดของแถบคำสั่ง

หากคุณกำลังแก้ไขค่าปัจจุบัน ให้เลือกชื่อของคีย์แล้วแถบคำสั่ง การแก้ไขค่ารีจิสทรี จะปรากฏขึ้น ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการและคลิก บันทึก

หากคุณกำลังเพิ่มค่า ให้คลิก เพิ่มค่าใหม่ แล้วแถบคำสั่ง การเพิ่มค่ารีจิสทรี จะปรากฏขึ้น ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการและคลิก บันทึก

การควบคุมระยะไกลจะทำการเปลี่ยนแปลงนั้นบนอุปกรณ์ขณะที่คุณทำงานที่ต้องการ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.